ASTRAZENECA BYGGER EN PRODUKTIONSANLÄGGNING I EGYPTEN TILL ETT VÄRDE AV 40 MILJONER USD

AstraZeneca påbörjade idag byggandet av en tablettillverkningsanläggning utanför Kairo, Egypten. Den nya anläggningen beräknas vara i drift i början av 2007 för tillverkning av produkter för behandling av hjärt/kärlsjukdomar, cancer och psykiatriska sjukdomar. Anläggningen på 7.000 kvm kommer att ha tre produktionslinjer med en kapacitet på 250 miljoner tabletter och expansionsmöjlighet upp till 400 miljoner tabletter per år. Inledningsvis kommer tillverkningen att möta efterfrågan på den lokala egyptiska marknaden med exportmöjligheter till grannländerna i framtiden. Antalet anställda vid AstraZeneca i Egypten beräknas öka från 160 till 300 personer i och med den nya anläggningen. Egypten tillämpar världshandelsorganisationens (WTO) “TRIPS”-avtal om intellektuella rättigheter fr o m 1 januari 2005. AstraZeneca betraktar Egypten som en av de viktigaste utvecklingsmarknaderna för framtiden tillsammans med länder som Kina och Mexiko, som en del av företagets regionala expansionsstrategi. Läkemedelsmarknaden i Egypten beräknas uppgå till ca 1 miljard USD årligen. Internationella företag svarar för ca 65 procent av marknaden genom egen lokal tillverkning (30 procent) eller genom licensavtal (35 procent). Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 26107 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 26107 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera