AstraZeneca erhåller ännu en dom i patentmål rörande Omeprazol i Australien

ASTRAZENECA ERHÅLLER ÄNNU EN DOM I PATENTMÅL RÖRANDE OMEPRAZOL I AUSTRALIEN AstraZeneca meddelar idag att företaget kommer att begära prövnings- tillstånd för att överklaga en dom som meddelats i en domstol i andra instans i Sydney. Målet gällde en tvist mot generikaföretaget Alphapharm Pty Limited, avseende formuleringspatentet för omeprazol - den aktiva substansen i Losec ,vid behandling av syrarelaterade sjukdomar som magsår. Domstolen fastställde att AstraZenecas formuleringspatent saknade uppfinningshöjd. Domstolen har ännu inte tagit ställning till Alphapharms överklagande vad avser patentintrång och övriga frågor rörande patentets giltighet, där AstraZeneca hade framgång i första instans. "Vi har för avsikt att överklaga domen och är säkra på att patentet har tillräcklig uppfinningshöjd", kommenterar Dr Martin Nicklasson, Executive Vice-President & Head of AstraZeneca's Gastrointestinal Franchise. Substanspatentet för Losec började löpa ut i de första länderna förra året (1999). Substanspatentet löpte ut i Australien den 11 april 1999. Försäljningen av Losec i Australien uppgick 1999 till ca 100 MUSD, vilket utgör mindre än 2 procent av den totala försäljningen av produkten. I de flesta länder har AstraZeneca fått patenttidsförlängningar eller tilläggsskydd. Detta utsträckta skydd för patentet gäller i USA till 2001, i flertalet europeiska länder till 2002-2004, och i Japan till 2004. Losec omfattas också av patent avseende formulering, användande, mellanprodukter och tillverkningsprocesser. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, tel 08-553 261 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar