AstraZeneca erhåller dom efter överklagande avseende formuleringspatent för omeprazol

Report this content

ASTRAZENECA ERHåLLER DOM EFTER öVERKLAGANDE AVSEENDE FORMULERINGSPATENTET FöR OMEPRAZOL I STORBRITANNIEN AstraZeneca meddelar idag att Court of Appeal i Storbritannien avslagit företagets ansökan om ny rättegång efter ett tidigare beslut av patent domstolen (United Kingdom's Patents Court) i en tvist med generika företagen Arrow Generics Limited (genom Cairnstores Limited) och Generics UK Limited. Tvisten gäller formuleringspatentet för omeprazol - den aktiva substansen i Losec vid behandling av syrarelaterade sjukdomar som magsår. Court of Appeal avslog begäran om ny rättegång på grundval av jäv i patentdomstolen i den ordinarie rättegången. Därmed fastställs beslutet från mars 2002 i patentdomstolen (Patents Court of the High Court Chancery Division), i vilket formuleringspatenten EP 247 983 och EP 496 437 förklarades sakna uppfinningshöjd. Försäljningen av Losec i Storbritannien uppgår till 4,3 procent av den totala försäljningen av produkten. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01100/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar