AstraZeneca får preminärt godkännande för Crestor i USA

ASTRAZENECA FåR PRELIMINäRT GODKäNNANDE FöR CRESTOR I USA. AstraZeneca bekräftar idag att företaget erhållit ett preliminärt godkännande (approvable letter) från den amerikanska registreringsmyndigheten FDA avseende registreringsansökan för Crestor (rosuvastatin), ett nytt läkemedel för behandling av höga kolesterolnivåer. AstraZeneca går nu igenom innehållet i det preliminära godkännandet och har för närvarande inga ytterligare kommentarer att ge. Kontaktpersoner press: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Emily Denney, +44 (0) 7710 125 359 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar