• news.cision.com/
  • AstraZeneca/
  • AstraZeneca har fullgjort proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU av Oxis Turbuhaler vid KOL

AstraZeneca har fullgjort proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU av Oxis Turbuhaler vid KOL

Report this content

ASTRAZENECA HAR FULLGJORT PROCEDUREN FÖR ÖMSESIDIGT GODKÄNNANDE INOM EU AV OXIS(R) TURBUHALER(R) VID KOL AstraZeneca meddelade idag att företaget med framgång slutfört proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU (med undantag för Frankrike) gällande användning av OXIS(R) TURBUHALER(R) som underhållsbehandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), med ökad dosering vid behov upp till 36 µg/dygn. Sverige har varit referensland för godkännandeproceduren. "Vi har vetat länge att Oxis är ett mycket effektivt luftrörsvidgande läkemedel för astmatiker", sade dr Anders Ekblom, Vice President och chef för terapiområdet andningsvägar och inflammation inom AstraZeneca. "Godkännandet innebär att KOL-patienterna snart kommer att kunna dra nytta av den unika effekten hos Oxis som är ett lättanvänt preparat med snabbt tillslag och långvarig effekt." Oxis Turbuhaler innehåller den snabbt insättande och långtidsverkande â2-agonisten formoterol, ett etablerat preparat vid behandling av astma. Den luftrörsvidgande effekten hos Oxis sätter in redan efter ett par minuter (lika snabbt som salbutamol) och kvarstår i minst 12 timmar (lika länge som salmeterol). Den årliga försäljningen av Oxis uppgick 2001 till 127 MUSD. Den kliniska prövningen omfattade sju studier med deltagande av sammanlagt 2 416 patienter. Resultaten visar att Oxis är en effektiv underhållsbehandling vid KOL, med möjlighet att dosera upp för extra symtomlindring vid behov. En av studierna, där 657 patienter deltog, presenterades vid en medicinsk konferens i september 2002 arrangerad av European Respiratory Society. Resultatet från denna studie visade att 6 månaders underhållsbehandling med Oxis (9 µg två gånger dagligen) medförde förbättrad lungfunktion och symtomlindring jämfört med placebo. Samtidigt kunde användningen av andra typer av ß2-agonister för akuta andnödsanfall reduceras. Underhållsbehandling med Oxis inklusive behandling (4,5 µg) vid behov, gav ytterligare fördelar. Oxis ingår tillsammans med den inhalerade kortikosteroiden Pulmicort (budesonid) i Symbicort(R). Även Symbicort(R) omfattas av en ansökan om utvidgning av indikationerna till behandling av KOL. Mer information om Oxis och AstraZenecas produkter för sjukdomar i andningsvägarna återfinns på www.astrazenecapressoffice.com. Bakgrund: · I EU ingår Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. · KOL eller s k rökarlunga är en progressiv och allvarlig sjukdom som kännetecknas av att lungfunktionen blir allt sämre. Till symtomen hör andnöd, andfåddhet, hosta och stark slembildning i andningsvägarna. KOL är vanligast hos medelålders personer som har varit rökare under lång tid. · KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden. · I Storbritannien har formoterol beteckningen eformoterol, och Turbuhaler stavas Turbohaler. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00190/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00190/wkr0004.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar