AstraZeneca investerar 37,8 MUSD i ny produktionsanläggning i Storbritannien

ASTRAZENECA INVESTERAR 37,8 MUSD I NY ANLÄGGNING FÖR TABLETTILLVERKNING FÖR ATT MÖTA ÖKANDE EFTERFRÅGAN AstraZeneca invigde idag en ny anläggning för tablettillverkning vid produktionsenheten i Macclesfield, Cheshire, England. Utbyggnaden har kostat 37,8 MUSD och ger leveranssäkerhet och tillväxtkapacitet för produktion av läkemedel mot allvarliga sjukdomar. Anläggningen kommer inledningsvis att producera Seroquel (quetiapin) för behandling av schizofreni. Utbyggnaden innebär en dubblering av den tidigare granulerings kapaciteten för tablettillverkning vid Macclesfield-anläggningen - den nästa största produktionsenheten inom AstraZeneca. Tjugo personer har nyanställts för att bemanna den nya anläggningen. Ökningen av produktionskapaciteten kommer att kunna användas till flera produkter inom AstraZenecas terapiområden, inklusive nya viktiga läkemedel som snart introduceras på de internationella marknaderna. Dr Barrie Thorpe, Executive Vice President, AstraZeneca Operations, sade vid invigningen: "Den här viktiga satsningen ingår i företagets pågående program för att skapa tillverkningsresurser som gör att vi kan leverera viktiga läkemedel till kunder runt om i världen, i rätt kvantitet och i rätt tid." Efterfrågan på Seroquel(TM) (quetiapin) växer runt om i världen. Under 2001 ökade försäljningen med 67 procent, till 700 MUSD. Schizofreni, som oftast utvecklas under åren efter puberteten, drabbar omkring en person på hundra någon gång under livet. I Storbritannien innebär detta att omkring 250 000 individer har denna sjukdom. 1) Bakgrund: Seroquel(TM) (quetiapin) tillverkas av AstraZeneca och är för närvarande registrerat i över 70 länder runt om i världen och är godkänt i Storbritannien för behandling av schizofreni. Seroquel(TM) är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-gruppen. Litteraturreferenser: 1. Schizophrenia: Basic Facts. www.nsf.org.uk/news_views/briefings/basic_facts.html Kontaktpersoner: Staffan Ternby: 08-553 261 07 Chris Dalton: +44 (0) 1625 513031 Emily Denney: +44 (0) 20 7304 5033 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar