AstraZeneca kompletterar med resultat från pågående studier i ny ansökan för Symbicort Singelterapi inom EU

ASTRAZENECA KOMPLETTERAR MED RESULTAT FRÅN PÅGÅENDE STUDIER I NY ANSÖKAN FÖR SYMBICORTTMSINGEL­TERAPIINOM EU AstraZeneca meddelar idag att man återtagit ansökan inom EU för Symbicort Singelterapi. Efter diskussioner under processen för det ömsesidiga godkännande­förfarandet räknar AstraZeneca med att ansökan kommer att inlämnas på nytt under andra halvåret 2005, kompletterad med resultaten från den nyligen avslutade COSMOS-studien och andra pågående studier som är upplagda för att ytterligare stärka detta nya behandlingskoncept vid astma. "Symbicort Singelterapi är en innovativ behandling vid astma och vi har redan tydligt visat kliniskt signifikanta fördelar för patienterna jämfört med dagens förstahandsbehandling. Symbicort Singelterapi minskar antalet besvärliga astma-anfall och därigenom behovet av annan behandling, liksom antalet sjukhusbesök. Användningen av Symbicort Singelterapi ger även en minskning av det totala intaget av kortikosteroider. Vi är övertygade om att detta nya behandlingskoncept har en mycket viktig roll i den framtida behandlingen av astma", kommenterar Anders Ekblom, chef för terapiområdet andningsvägar och inflammation vid AstraZeneca. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT00050/wkr0001.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar