AstraZeneca lämnar in registreringsansökan för Symbicort Turbuhaler som singelterapi vid behandling av astma

ASTRAZENECA LÄMNAR IN REGISTRERINGSANSÖKAN FÖR SYMBICORT® TURBUHALER® SOM SINGELTERAPI VID BEHANDLING AV ASTMA AstraZeneca meddelade idag att registreringsansökan inlämnats inom EU för det nya behandlingskonceptet vid astma, Symbicort® singelterapi som innebär att kronisk astma underhållsbehandlas med hjälp av endast en inhalator, Symbicort® Turbuhaler®. Detta nya behandlingskoncept är en utveckling av behandling med Symbicort® i flexibel dosering, som har visats ge en bättre generell astmakontroll än behandling med en högre fast dosering. Om och när ansökan godkänns kommer Symbicort® singelterapi att underlätta och effektivisera behandlingen, både för läkare och patient. "Astma är en sjukdom med varierande intensitet. Ibland har patienterna astman under god kontroll, ibland förvärras sjukdomen och kan övergå till svåra astmaanfall. Symbicort® singelterapi är ett behandlingskoncept som innebär att patienterna kan använda samma inhalator för alla typer av situationer: för fortlöpande underhållsbehandling, för behandling av försvårad astma med högre dosering, och för besvärliga astmaanfall. De kommer inte längre att behöva en separat kompletterande luftrörsvidgande medicin", sade dr Anders Ekblom, Vice President och chef för terapiområdet andningsvägar och inflammation vid AstraZeneca. "Det nya behandlingskonceptet fokuserar på den enskilda patientens specifika behov vid behandling av astma med Symbicort®. Konceptet är mycket enkelt och lätt att tillämpa." Symbicort® är det enda kombinationsläkemedel som gör det möjligt för patienten att justera doseringen med en och samma inhalator. Läkarna kan idag förklara för patienten vilken typ av behandling med Symbicort® som är lämpligast och hur doseringen av Symbicort® justeras inom det ordinerade doseringsintervallet. Konceptet med anpassning av behandlingen utvidgas nu med Symbicort® singelterapi som innebär att patienterna dagligen tar en dos Symbicort®. Antalet inhalationer kan ökas vid behov och samma inhalator kan användas för akut symtomlindring istället för att ta till den traditionella kompletterande inhalatorn med separat luftrörsvidgande medicin. Patienterna behöver därmed inte någon hjälpinhalator vid behandling med Symbicort® singelterapi. Världsmarknaden för fasta kombinationsläkemedel mot astma beräknas idag uppgå till 3,5 miljarder USD. Hittills har Symbicort® introducerats på 62 marknader och är godkänt i över 80 länder. Kontaktpersoner media: Investor Relations: Steve Brown, Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5033 +44 207 304 5084 Edel McCaffrey, Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5034 +44 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar