AstraZeneca lämnar in registreringsansökningar för Nexium vid behandling av biverkningar i mag/tarmkanalen orsakade av N

ASTRAZENECA LÄMNAR IN REGISTRERINGSANSÖKNINGAR FÖR NEXIUM® VID BEHANDLING AV BIVERKNINGAR I MAG/TARMKANALEN ORSAKADE AV NSAID*-PREPARAT AstraZeneca meddelar idag att registreringsansökan lämnats in till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för den första av fyra indaktioner inom ett program där Nexium® används vid behandling av NSAID- relaterade biverkningar i mag/tarmkanalen. Denna första indikation gäller användning av Nexium® för behandling av symptom i övre mag/tarm- kanalen hos patienter som använder icke-steroidbaserade anti- inflammatoriska läkemedel (NSAID). Registreringsansökningar för denna indikation är även på väg att lämnas in i Europa och Kanada. Ansökan för behandling av akuta NSAID-relaterade mag/tarmsymptom stöds av två kliniska studier som visar att Nexium® ger effektiv kontroll av symptom i övre mag/tarmkanalen orsakade av NSAID och att livskvaliteten förbättras hos patienter utan magsår. Sammanfattningar från båda studierna har inlämnats för presentation vid den årliga kongressen Digestive Disease Week (DDW), som äger rum i maj 2003 i Orlando, Florida. Registreringsansökningar för de övriga tre indikationerna inom programmet för NSAID-relaterade biverkningar, kommer att lämnas in nästa år (2004) och innefattar: · Förebyggande av NSAID-relaterade symptom · Läkning av NSAID-relaterade magsår · Förebyggande av NSAID-relaterade magsår hos riskpatienter Dessa nya indikationer för NSAID-relaterade tillstånd är en viktig del av produktutvecklingsprogrammet för Nexium®, då fördelarna med läkemedlet kan gynna nya patientgrupper av betydande storlek. Man räknar med att ca 30 miljoner människor världen över använder NSAID dagligen, och står för 20-25 procent av alla rapporterade biverkningar i Storbri tannien och USA. Under 2002 uppgick den totala försäljningen av Nexium® till 1.978 MUSD. Media Enquiries: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Åsa Pehrsson, Global PR Manager GI, 031-706 5520 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 * Icke-steroidbaserade anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) har en utbredd användning vid behandling av smärta och inflammation vid sjukdomar som ledgångsinflammation. En vanlig biverkning vid använd ningen är mag/tarmrelaterade symptom som mag- och tolvfingertarmssår. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar