AstraZeneca och Array BioPharma tillkännager samarbete på onkologiområdet

ASTRAZENECA OCH ARRAY BIOPHARMA TILLKÄNNAGER SAMARBETE PÅ ONKOLOGIOMRÅDET Kliniska studier i fas I med Arrays MEK-hämmare planeras under 2004 AstraZeneca och Array BioPharma, USA, meddelade idag att man träffat ett licens-och samarbetsavtal för utveckling av Arrays MEK-program på onkologi området. I programmet ingår bland annat klinisk utveckling av kandidatsubstansen ARRY-142886 samt därtill relaterade immateriella rättigheter. Enligt avtalet kommer Array att erhålla en kontantersättning på 10 miljoner USD, särskilda forskningsbidrag, potentiell ersättning vid uppnåendet av vissa milstolpar i utvecklingen (beroende på antalet produkter som når marknaden) samt royalty på produktförsäljning. Array planerar att inlämna ansökan om godkännande för studier på människa av en substans under utveckling (IND) och att inleda kliniska studier i fas I under 2004. AstraZeneca erhåller global ensamrätt till ARRY-142886 och vissa andra generationens substanser för alla onkologiska indikationer. "Avtalet om gemensamt utvecklingsarbete understryker Arrays kapacitet att ta fram värdefulla oralt aktiva läkemedel med nya terapevtiska verkningsmekanismer", sade Robert E. Conway, VD för Array BioPharma. "Vi tror att AstraZeneca, som är ledande på onkologiområdet, är en idealisk samarbetspartner för att nå ut med våra mest avancerade produkter till cancerpatienterna." "Array har visat stor innovativ förmåga och kompetens vid utvecklingen av denna kandidatsubstans och kan uppvisa mycket lovande prekliniska forskningsresultat ", sade Les Hughes, chef för onkologiforskningen vid AstraZeneca. "Det aktuella programmet är lovande för behandling av flera cancerformer och kan bli ett viktigt tillskott till vår starka utvecklingsportfölj på cancerområdet. Programmet kompletterar våra övriga forskningsintressen." Om ARRY-142886 ARRY-142886 är en selektiv oralt aktiv MEK-hämmare, som ingriper på cellnivå i en viktig syntesväg för okontrollerad tillväxt. ARRY-142886 har visat tumörhämmande aktivitet i flera gnagarmodeller för humancancer, exempelvis mot melanom, tumörer i bukspottskörtel, tjocktarm och lungor samt mot bröstcancer. Om avtalet AstraZeneca förvärvar global ensamrätt till ARRY-142886 och vissa andra generationens substanser för alla onkologiska indikationer. Array behåller rättigheterna till alla terapevtiska indikationer för substanser som AstraZeneca inte specificerat som en del av avtalet. Parterna har upprättat en gemensam styrgrupp för det fortsatta utvecklingsarbetet. Array ansvarar för inlämnandet av en IND, för kliniska studier i fas I och för vissa delar av fortsatt forskning vid utvecklingen av ARRY- 142886. Array ansvarar därutöver för framtagandet av ett antal substanser i andra generationen, bland annat framställning av material för de kliniska studierna i fas I. AstraZeneca kommer att ansvara för övrig klinisk utveckling och marknadsföring av produkten. Utöver samarbetet kring MEK-programmet omfattar avtalet fortsatt samarbete gällande angreppspunkter som utvalts av AstraZeneca. Inga uppgifter lämnades om de ekonomiska villkoren. Om AstraZeneca AstraZeneca arbetar vidare med avancerad och innovativ forskning på cancerområdet, en forskning som lett fram till flera viktiga cancerläke medel; Arimidex, Casodex, Faslodex, Nolvadex, Zoladex och Iressa, samt ett antal framtida produkter med specifik verkan exempelvis mot bildning av dottersvulster och mot nybildning av blodkärl till tumören. AstraZeneca utnyttjar också effektiv teknologi för rationell syntes av läkemedelsmolekyler för att utveckla nya substanser som kan ge fördelar jämfört med dagens cytostatika- och hormonella behandling. Inom AstraZenecas forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs för närvarande över 20 projekt på cancerområdet. Mer information om AstraZeneca återfinns på www.astrazeneca.se. Om Array BioPharma Array BioPharma utvecklar nästa generations oralt aktiva läkemedel genom att sammanföra de senaste rönen inom kemi, biologi och informatik. Företagets utvecklingsportfölj är främst inriktad på cancer och inflammatoriska sjukdomar och innehåller flera lovande substanser av typen små molekyler som angriper väl kontrollerade mål i sjukdoms vägarna. Array samarbetar också med ledande företag inom läkemedel och bioteknik för att upptäcka och optimera läkemedelssubstanser över ett flertal terapiområden. Mer information om Array återfinns på www.arraybiopharma.com. Array BioPharma grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Boulder, Colorado. Antalet anställda är drygt 250, av vilka 184 är forskare. Bland andra företag som använder sig av Arrays kompetens inom läkemedelsutveckling återfinns ICOS, InterMune, Eli Lilly, GenPath, Merck, Roche och Takeda. Kontaktpersoner: Mediafrågor AstraZeneca: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown +44 207 304 5033 Edel McCaffrey +44 207 304 5034 Investor Relations AstraZeneca: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 207 304 5085 Array BioPharma Inc. Tricia Haugeto (303) 386-1193 thaugeto@arraybiopharma.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar