ASTRAZENECA OCH CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY INLEDER ETT OMFATTANDE STRATEGISKT SAMARBETE FÖR ATT UPPTÄCKA OCH UTVECKLA

AstraZeneca investerar 75 miljoner GBP i aktier. Samarbetet kompletterar det pågående samarbetet med Abgenix, Inc., inom cancerområdet.

AstraZeneca tillkännager idag att företaget ingått ett femårigt strategiskt forskningssamarbete med Cambridge Antibody Technology (CAT) inom området monoklonala antikroppar, huvudsakligen för inflammatoriska sjukdomar, inklusive luftvägssjukdomar. AstraZeneca erlägger ett kapitaltillskott på 75 miljoner brittiska pund (GBP) för en nyemission av 10.217.983 aktier i CAT, motsvarande en ägarandel på 19,9 procent. Nyemissionen förutsätter godkännande av aktieägarna i CAT. Samarbetet erbjuder utmärkta möjligheter att kombinera CAT:s kompetens och kapacitet när det gäller framtagning och optimering av monoklonala antikroppar samt processteknologi och tidigt klinisk kunnande med AstraZenecas kompetens inom läkemedelsutveckling och global marknadsföring. • Både AstraZeneca och CAT kommer att bidra med biologiska måltavlor i samarbetet, som kommer att finansieras och drivas gemensamt av parterna. Minst 25 olika forskningsprogram kommer att inledas under den fem år långa upptäcktsfasen. • När upptäcktsfasen har slutförts kan var och en av parterna välja att fortsätta finansiera individuella utvecklingsprogram. Om parterna är överens, kan programmet finansieras gemensamt fram till klinisk koncepttest (fullgjorda fas II-studier), såvida inte någon part dragit sig ur tidigare. Därutöver har CAT möjlighet att fortsätta med gemensam finansiering i ett av varje femtal projekt som når klinisk koncepttest fram till produktlansering. I sådana fall skulle CAT ha option att gemensamt marknadsföra respektive produkt på USA-marknaden. • AstraZeneca kommer att ha rätt att gå in i, och gemensamt utveckla, de CAT-program som pågår när samarbetet inleds och därutöver att gå in i vissa framtida program som CAT kan komma att inleda på eget initiativ. CAT har begränsade rättigheter till gemensam marknadsföring på USA-marknaden av produkter från sådana program. • CAT kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för upptäckt, utveckling av tillverkningsprocesser samt framtagning av material för inledande kliniska studier. AstraZeneca får det huvudsakliga ansvaret för ”translational biology”, kliniska utvecklingsprogram, registreringsarbete och kommersialisering. Gemensamma styrgrupper kommer att inrättas för hela upptäckts- och utvecklingsprocessen. Sir Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef, kommenterar: “Jag betraktar denna allians med CAT som en viktig del av AstraZenecas strategi för att utveckla nya behandlingar mot inflammatoriska sjukdomar och luftvägssjukdomar. Båda parter bidrar med sin kompetens och avsätter betydande resurser för samarbetet.” Peter Chambré, VD i CAT, säger: ”Denna nyskapande allians med ett världsledande företag inom området inflammatoriska sjukdomar representerar ett viktigt strategiskt steg för båda företagen. CAT kommer inte bara att kunna utnyttja hela sin breda kompetens i de tidiga stadierna av produktutveckling, utan också stärka vår kompetens inom den fortsatta utvecklingsprocessen och, för första gången, medverka vid kommersialiseringen av eventuella produkter. Det är viktigt att CAT får del av de framgångar som samarbetet kan resultera i. Därför är samarbetet en viktig och spännande möjlighet för oss att ta ett steg I utvecklingen till ett produktbaserat biofarmacevtiskt företag. Tillkomsten av denna allians med AstraZeneca är ett resultat av deras vision om en ny modell för samarbete mellan ett ledande läkemedelsföretag och ett ledande bioteknikföretag.” John Patterson, Executive Vice President Product Strategy & Licensing, AstraZeneca, kommenterar: ”Vi är glada att komma in i kretsen av aktieägare i detta nyskapande biofarmacevtiska bioteknikföretag. Vi markerar närheten i samarbetet och den strategiska vikten för båda parter genom ett betydande aktieförvärv i CAT.” Detta forskningssamarbete är det andra inom området monoklonala antikroppar som AstraZeneca inleder inom loppet av drygt ett år. I oktober 2003 tillkännagav AstraZeneca ett omfattande avtal med Abgenix, Inc., för monoklonal antikroppsforskning inom cancerområdet.

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar