AstraZeneca och IBM tecknar globalt avtal om tekniskt stöd, värt 16 miljarder kronor

ASTRAZENECA OCH IBM TECKNAR GLOBALT AVTAL OM TEKNISKT STÖD, VÄRT 16 MILJARDER KRONOR AstraZeneca, ett av världens största läkemedelsföretag, och IBM, världens största IT-företag, tillkännagav idag att de tecknat ett globalt strategiskt avtal om tekniskt stöd på IT-området. Avtalet gäller en sjuårsperiod och är värt 16 miljarder kronor (1,7 miljarder USD). Avtalet omfattar infrastrukturtjänster inom IT-området i 45 länder och är det största i sitt slag inom läkemedels-branschen. Enligt avtalet kommer IBM att tillhandahålla en rad olika IT-tjänster för hela AstraZenecas globala organisation. Dessa omfattar PC-support, nätverks- och kommunikationstjänster, inklusive e-mail, samt datordrift. AstraZeneca kommer att behålla kontrollen över den tekniska strategin inom IT-området samt över företagets applikationsutveckling. Lennart Andersson, IT-chef inom AstraZeneca AB, kommenterar: "Vårt partnerskap med IBM kommer att göra det möjligt för AstraZeneca att koncentrera våra egna resurser inom IS/IT-funktionen på de strategiska möjligheterna inom områden som e-business och informatik inom forskning och utveckling. Vi kommer att se till att vår IS/IT-verksamhet skapar ytterligare mervärde för våra användare. Partnerskapet kommer att ge AstraZeneca tillgång till bredare expertis och större resurser globalt och öka vår konkurrenskraft. Det ger också ytterligare utvecklingsmöjligheter för de IT-medarbetare som nu går över till IBM." Urban Nordström, direktör inom Global Services, IBM Sverige, kommenterar: "Detta partnerskap förenar två aktörer av världsklass. Våra samlade resurser, globala täckning och företagskulturer kommer att göra det möjligt för AstraZeneca att optimera sin globala IT-infrastruktur och skapa ytterligare mervärde i affärsverksamheten. IBM bidrar med beprövad kompetens och expertis när det gäller att maximera utnyttjandet av tekniska resurser. Vi kommer att skapa en robust infrastruktur för IT- verksamheten, en infrastruktur som blir ett stöd för AstraZenecas snabba utveckling. AstraZeneca kommer att kunna fokusera på strategiska möjligheter inom sin IS-verksamhet." Upp till 1.200 anställda inom AstraZeneca som för närvarande arbetar med IT-tjänster, framför allt i USA, Storbritannien och Sverige, kommer att gå över till IBM. Åtgärden förväntas inte medföra någon övertalighet. OM ASTRAZENECA AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med en försäljning inom området Healthcare på mer än 15 miljarder USD och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm, cancer, anestesi inklusive smärtbehandling, hjärta/kärl, centrala nervsystemet (CNS) och luftvägssjukdomar. OM IBM IBM Global Services är världens största leverantör av IT-tjänster med intäkter under 2000 på mer än 33 miljarder USD. Services är den del av IBM som växer snabbast, med mer än 148.000 specialister hos kunder i 160 länder. IBM Global Services integrerar IBMs breda utbud - tjänster, hårdvara, mjukvara och forskning - för att underlätta för stora som små företag att till fullo dra nytta av informationsteknologins möjligheter. IBM Life Sciences för samman IBMs resurser från forskning och expert- kunnande inom e-business till datalagring och superdatorer, för att erbjuda nya lösningar för bioteknikmarknaden inkluderande bioteknologi, genforskning, hälsovård med hjälp av datanätverk, läkemedelsindustrin och lantbruksforskningen. För mer information om denna verksamhet, se www.ibm.com/services. Kontaktpersoner: AstraZeneca Staffan Ternby, tel 070-557 43 00 Chris Major, tel +44 (0)20 7304 5028 IBM Andris Zvejnieks, tel 070-793 51 87 Lorna Campbell, tel +44 (0)1844 338145 Bill Mew, tel +44 (0) 20 7202 5769 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar