AstraZeneca satsar på 100 nya forskartjänster i sverige

ASTRAZENECA SATSAR På 100 NYA FORSKARTJäNSTER I SVERIGE AstraZeneca kommer i år att utöka den svenska FoU-organisationen med ett hundratal nya forskartjänster. En utbyggnad av den tidiga forskningen och utvecklingen ingår som ett viktigt led i en nyligen antagen FoU- strategi, utarbetad av de globala cheferna Jan Lundberg (Discovery) och Martin Nicklasson (Development). "Vi vill ytterligare förbättra produktiviteten i forskningen genom att utnyttja den senaste tidens stora vetenskapliga framsteg inom medicinska forskningsområden till att ta fram nya, bättre läkemedel som fyller viktiga medicinska behov" menar Jan Lundberg. En stor del av den inledande satsningen, ca 100 av totalt 200 nya globala forskartjänster hamnar inom den svenska delen av FoU- organisationen. "Vi behöver utöka vår specialistkompetens inom flera viktiga områden, som läkemedelskemi, läkemedelsmetabolism och bioanalys, toxikologisk säkerhetsvärdering samt preklinisk och klinisk experimentell sjukdomsforskning, s k Discovery Medicine. Vi vill få en utökad forskningskapacitet på internationell toppnivå i Sverige och välkomnar både svenska och utländska forskare. Samtidigt hoppas vi att den svenska forskningspolitiken utvecklas på ett sätt som möjliggör fortsatta utbyggnader" säger Jan Lundberg. "Även sjukvårdspolitiken måste utformas på ett sätt som uppmuntrar introduktion och användning av nya och förbättrade läkemedel. Jag ser en risk i att landstingen överdriver jakten på läkemedelskostnader och alltför ofta vill föredra äldre, billigare mediciner. Om svenska patienter ska kunna få dra fördel av de investeringar vi nu gör måste myndigheterna se till att resurser finns till hands för den bästa medicinska behandlingen" kommenterar Martin Nicklasson. Kontaktpersoner media: Jan Lundberg, 08 553 26000 Martin Nicklasson, 031 776 1000 Staffan Ternby, informationschef, 08 553 26107, 070-557 4300 Bakgrund AstraZenecas FoU-verksamhet sysselsätter ca 12 000 anställda, varav ca 5 000 i Sverige. Utbildningsnivån är hög. Inom den svenska FoU- organisationen finns mer än 1 100 disputerade forskare. De svenska forskningsenheterna är AstraZeneca R&D Mölndal, ca 2 250 anställda, AstraZeneca R&D Södertälje ca 1 500 anställda och AstraZeneca R&D Lund ca 1100 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar