AstraZeneca träffar licensavtal med Nortran

Report this content

ASTRAZENECA TRÄFFAR LICENSAVTAL MED NORTRAN AstraZeneca meddelar idag att man slutit ett licensavtal med Nortran Pharmaceuticals Inc., ett Kanada-baserat forskningsföretag. Nortran kommer enligt avtalet att ge AstraZeneca exklusiv, världsomfattande rätt att marknadsföra ett nytt läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (hjärtarytmi) i utbyte mot engångsbelopp vid avtalets undertecknande och vid olika beslutspunkter samt royalty-betalningar. AstraZeneca kommer att stå för utvecklings- och marknadsföringskostnader. Detta avtal kommer att ytterligare stärka AstraZenecas portfölj inom området hjärta/kärl. Enligt avtalsvillkoren skall AstraZeneca betala Nortran ett engångsbelopp vid avtalets undertecknande. Dessutom skall AstraZeneca betala engångsbelopp vid ett antal uppnådda utvecklingssteg och uppnådda kommersiella mål. Royaltysatserna kommer att stiga i relation till försäljningsutvecklingen. AstraZeneca åtar sig att globalt utveckla och marknadsföra denna lovande produkt för behandling av rytmrubbningar i hjärtat. "Vi är glada att inleda detta samarbete med Nortran. Läkemedlet som vi nu inlicensierat har en viktig roll i vårt program för hjärtarytmi och har lovande potential för behandling av förmaksflimmer. Detta i sin tur stärker ytterligare vår produktportfölj inom området hjärta/kärl", kommenterar Dr Hamish Cameron, Vice President and Head of Cardiovascular Therapy Area. Nortran Pharmaceuticals är ett forskningsföretag med inriktning på substanser som påverkar jonkanalerna med tillämpning inom områdena hjärta/kärl och andningsvägar. forts... Bob Rieder, Nortrans VD, kommenterar: "Detta samarbete är utan tvekan det mest betydelsefulla sedan Nortran bildades 1992, och representerar en betydande milstolpe för företaget. AstraZeneca har en dokumenterad förmåga till framgångsrik produktutveckling inom området hjärta/kärl och Nortran ser fram emot att arbeta tillsammans med AstraZeneca och bidra till att projektet blir framgångsrikt." Kontaktpersoner: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, tel +44 (0)20 7304 5033 Lucy Williams, tel: +44(0)20 7304 5034 Bakgrund: Rubbning av hjärtrytmen uppkommer när hjärtats naturliga rytm störs. Oregelbunden hjärtverksamhet beräknas stå för ungefär en fjärdedel av alla dödsfall relaterade till hjärtsjukdom. De läkemedel som idag finns tillgängliga på marknaden är förknippade med många biverkningar. Marknaden för produkter mot rytmrubbningar i hjärtat beräknas ha en årlig potential på 2,9 miljarder USD. I USA säljs för närvarande produkter mot hjärtarytmi för 1 miljard USD av vilka 500 miljoner USD hänförs till produkter mot kammararytmi och 500 miljoner USD till förmaksarytmi. Det finns ett dokumenterat behov av ett vältolererat och effektivt medel mot rytmrubbningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar