Astrazeneca utökar tillverkningsavtal med Sumitomo för att tillgodose behovet av Merrem/Meronem på världsmarknaden

ASTRAZENECA UTÖKAR TILLVERKNINGSAVTAL MED SUMITOMO FÖR ATT TILLGODOSE BEHOVET AV MERREM/MERONEM PÅ VÄRLDSMARKNADEN AstraZeneca har utökat nuvarande avtal med Sumitomo Pharmaceuticals för att öka produktionen av AstraZenecas ultra-bredspektrum antibiotikum meropenem, markadsfört under namnen Merrem och Meronem. Genom det nya avtalet beräknas de totala leveranserna av Merrem/Meronem fördubblas till 2003. Redan på kort sikt förväntas leveranserna under 2000 öka med 40 procent. Det nya avtalet träffas vid en tidpunkt då ett stort behov av ett verksamt antibiotikum mot multi-resistenta bakteriestammar råder vid sjukhus världen över. Merrem/Meronem är ett antibiotikum som är effektivt vid bekämpning av ett flertal multi-resistenta bakterier som kan leda till allvarliga infektioner. Enligt preliminära resultat från en internationell mikrobiologisk studie, den s k MYSTIC-studien, har Merrem/Meronem visat mycket låg potential för resistens jämfört med många andra intravenösa antibiotika som används i sjukhusmiljö. Det nya tillverkningsavtalet mellan AstraZeneca och Sumitomo ökar beredskapen att svara på den ökande efterfrågan världen över på effektiva antibiotika med låg resistensprofil. Simon Barter, Vice President of Marketing, Infection, AstraZeneca, kommenterar: "Det ökade behovet av effektiva antibiotika för behandling av allvarliga och livshotande infektioner i sjukhusmiljö, kombinerat med en utmärkt klinisk profil för Merrem/Meronem vid behandling av vissa multi-resistenta bakteriestammar, har lett fram till behovet att svara på läkarkårens efterfrågan av produkten". Världsmarknaden för läkemedel vid behandling av allvarliga sjukhus- infektioner uppgick under 1999 uppskattningsvis till 4 miljarder USD (ca 35 miljarder SEK), vilket utgör mer än 10 procent av den totala marknaden av receptförskriven antibiotika. Försäljningen av Merrem/ Meronem under 1999 uppgick till 153 miljoner USD (1.250 MSEK), en ökning med 29 procent. Försäljningen förväntas öka ytterligare under 2000 då sjukhusens totala behov av denna typ av antibiotika fortsätter att öka. Merrem/Meronem är ett ultra-bredspektrum antibiotikum som utvecklats i samarbete mellan AstraZeneca och Sumitomo Pharmaceuticals Co. och marknadsförs av AstraZeneca på alla större marknader förutom Japan och vissa mindre länder i Stillahavsregionen. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, tel: 08-553 261 07 Lucy Williams, tel: +44 (0)20 7304 5034 Merrem och Meronem är varumärken registrerade av AstraZeneca-koncernen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar