AstraZeneca väljer IBM för service inom global IT-infrastruktur

Report this content

ASTRAZENECA VÄLJER IBM FÖR SERVICE INOM GLOBAL IT-INFRASTRUKTUR AstraZeneca meddelar idag att företaget valt IBM som leverantör av global service för infrastrukturen inom IT-området. Detta gäller under förutsättning att kontraktet undertecknas. I väsentliga delar har en överenskommelse med IBM redan nåtts. Ytterligare information kommer att lämnas när kontraktet undertecknats. Idag arbetar ca 1.200 personer (AstraZeneca-anställda och konsulter) med AstraZenecas interna infrastruktur på IT-området vid de olika enheterna runt om i världen. I Sverige berörs ett 70-tal medarbetare som är sysselsatta med datordrift, service och support. Samtliga berörda medarbetare kommer att erbjudas att gå över till IBM. Jon Symonds, Chief Financial Officer i AstraZeneca, kommenterar: "Detta samarbete kommer att göra det möjligt för AstraZeneca att koncentrera sina egna resurser inom IT-området till system- och programvaruutveckling på strategiska områden som e-business samt informatik inom forskning och utveckling. Vi kan i ännu högre grad se till att våra informationssystem verkligen ger ett mervärde i affärsverksamheten. När avtalet är klart kommer samarbetet att ge AstraZeneca ännu bättre tekniska resurser och erbjuda medarbetarna ökade möjligheter till personlig utveckling. Samarbetet innebär dessutom avsevärda besparingar." Frank Kern, General Manager, Professional Services, IBM Global Services, Kommenterar: "Vi är mycket glada över att AstraZeneca valt oss som global leverantör av infrastrukturtjänster inom IT-området. AstraZeneca är ett ledande läkemedelsföretag med stora forskningsresurser runt om i världen. Vi inser behovet av en kraftfull IT-infrastruktur för att stödja verksamheten. Detta samarbete kan hjälpa AstraZeneca att fokusera på de strategiska möjligheterna inom informationsteknologin." forts Om AstraZeneca AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med en försäljning inom området Healthcare på mer än 15 miljarder USD och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm, cancer, anestesi inklusive smärtbehandling, hjärta/kärl, centrala nervsystemet (CNS) och luftvägssjukdomar. Om IBM IBM är världens största bolag inom informationsteknologi med 80 års erfarenhet av att stödja innovativ affärsverksamhet. IBM erbjuder ett brett utbud av tjänster, lösningar och teknologier som ger företagen möjlighet att till fullo utnyttja den nya e-business teknologin. IBM Global Services är världens största leverantör av tjänster inom informationsteknologi med intäkter under 1999 på mer än 32 miljarder USD. Services är den del av IBM som växer snabbast med mer än 138.000 konsulter hos kunder i 160 länder. IBM Global Services integrerar IBMs breda utbud - tjänster, hårdvara, mjukvara och forskning - för att underlätta för företagen att till fullo utnyttja möjligheterna som ges inom informations- teknologin. För mer information, se www.ibm.com Kontaktperson: AstraZeneca: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Chris Major, tel +44 (0)20 7304 5028 Lucy Williams, tel +44 (0)20 7304 5034 IBM: Lorna Campbell, tel +44 (0)1844 338145 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar