ASTRAZENECAS SEROQUEL™ GODKÄNT I KANADA OCH ANSÖKAN INLÄMNAD I FRANKRIKE

AstraZeneca meddelar idag två nyheter om Seroquel (quetiapin), ett atypiskt antipsykotikum för behandling av schizofreni och akuta maniska skov vid bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom). Den kanadensiska läkemedelsmyndigheten har godkänt Seroquel som monoterapi vid akut behandling av maniska skov i samband med bipolär sjukdom. Registreringsansökan har även inlämnats för Seroquel till den franska läkemedelsmyndigheten för indikationen behandling av schizofreni och akuta maniska skov vid bipolär sjukdom. Godkännande i Kanada Den kanadensiska läkemedelsmyndigheten har godkänt Seroquel som monoterapi vid akut behandling av maniska skov i samband med bipolär sjukdom. Godkännandet grundas på resultat från kliniska studier som visade att Seroquel tolererades väl och hade effekt vid behandling av maniska skov – de tillstånd med hög mental aktivitet som förekommer vid bipolär sjukdom och kännetecknas av impulsiva handlingar, snabba infall, forcerat tal och minskat behov av sömn. Patienter som behandlats med Seroquel visade förbättringar i maniska symptom redan fyra dagar efter påbörjad behandling. Förbättringen var statistiskt säkerställd i jämförelse med placebo, enligt skalan Young Mania Rating Scale (YMRS), ett vanligt mäthjälpmedel inom psykiatrin. Ansökan till de franska myndigheterna Registreringsansökan för Seroquel har inlämnats till den franska läkemedelsmyndigheten. Seroquel har redan godkänts i 14 av EU:s medlemsländer enligt proceduren för ömsesidigt godkännande för behandling av schizofreni och akuta maniska skov vid bipolär sjukdom. I Frankrike beräknas för närvarande 600 000 personer vara drabbade av schizofreni och 1,8 miljoner av bipolär sjukdom. I september 2004 blev Seroquel marknadsledande i nya recept för atypiska antipsykotika i USA. Försäljningen uppgick till 1,9 miljarder USD under de senaste 12 månaderna. Seroquel har godkänts i 81 länder för behandling av schizofreni och i 47 länder för behandling av bipolär sjukdom sedan lanseringen 1997. Hittills har Seroquel förskrivits till över åtta miljoner patienter runt om i världen. Kontaktpersoner media Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, +44 207 304 5033 Edel McCaffrey, +44 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair-Robinson, +44 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera