AstraZenecas analytikermöte, Wilmington USA

DEN AMERIKANSKA MARKNADEN OCH FORSKNINGSFRAMGÅNGAR SKA GE ASTRAZENECA BRANSCHLEDANDE TILLVÄXT Introduktionerna av Crestor och Iressa i USA har inletts lovande - AstraZeneca är mycket konkurrenskraftigt på den dynamiska amerikanska läkemedelsmarknaden där efterfrågan på nya innovativa läkemedel är fortsatt stark, rapporterade företagsledningen vid dagens analytikermöte vid AstraZenecas amerikanska dotterbolag. Vid presentationerna gavs en sammanfattning av den positiva utvecklingen för introduktionerna av Crestor och Iressa i USA. Dessutom gavs en ingående presentation av AstraZenecas produktiva marknadsföringsarbete i USA. En genomgång av forskningsportföljen visade tillväxtmöjligheterna för nya produkter och nya indikationer under utveckling, särskilt för Exanta, Nexium, Symbicort, Iressa, Galida och Atacand. Koncernchefen Sir Tom McKillop kommenterar: "AstraZeneca ska nå branschledande tillväxt genom framgångsrik marknadsföring av våra många patentskyddade tillväxtprodukter och nyligen lanserade produkter i USA och på andra viktiga marknader. Dessutom bidrar produktivitetsförbättringar inom FoU till nya möjligheter inom produktprogrammet, vilket tillsammans med många växande marknader kommer att utgöra en bas för långsiktigt uthållig tillväxt." Den amerikanska verksamheten i korthet *Crestor nådde en andel på en procent av nya förskrivningar på den amerikanska statinmarknaden under den första hela veckan efter lanseringen (t o m 19 september). Den sammanlagda förskrivningsvolymen uppgick till 18.000 recept. De senaste siffrorna visar en marknadsandel på över två procent av nya förskrivningar och totalt 25.000 recept. *Inom två veckor efter godkännandet från FDA hade AstraZeneca nått ut till närmare tre fjärdedelar av de läkare som ingår i målgruppen med ett "early adopter sampling program". *Apotekslagren av Crestor fylldes inom åtta dagar. *Redan vid den officiella marknadsintroduktionen av Crestor, den 15 september, hade produkten tagits med i läkemedelslistor hos ett stort antal managed care-organisationer och i försäkringsplaner. *I och med introduktionen av Crestor är AstraZeneca nu verksamt inom tre av de fem största behandlingsområdena på USA-marknaden (kolesterolsänkare, protonpumpshämmare och antipsykotika). *Toprol-XL är nu det mest förskrivna läkemedlet bland amerikanska hjärtläkare. *Omkring 10.000 patienter behandlas med Iressa i USA. *Försäljningen av Iressa i USA uppgår för närvarande till ca 3 MUSD per vecka. *AstraZeneca har framgångsrikt slutfört överflyttningen av patienter från "Expanded Access Program" (EAP), som användes under utvecklingstiden. *Försäljningen av Nexium fortsätter att öka starkt, trots att generiskt omeprazol nu finns på marknaden. Som den snabbast växande protonpumpshämmaren vad gäller totala antalet förskrivningar förväntas Nexium bli marknadsledande. *Registreringsansökan i USA för Symbicort vid behandling av astma beräknas inlämnas under 2005. · Andra viktiga produkter, exempelvis Toprol-XL, Arimidex, Pulmicort Respules och Rhinocort Aqua fortsätter att öka marknadsandelarna och växer snabbare än marknaden både i försäljningsvolym och antal receptförskrivningar. · Bolagets satsningar på ny teknik, prisbelönta utbildningar och en optimal användning av den 6.500 personer starka säljorganisationen har medfört en påtaglig produktivitetshöjning och ökad kvalitet för kunderna. Resultatet har ytterligare stärkt bolagets ranking i anseende inom sjukvården. I USA svarar nu nyligen lanserade produkter och viktiga tillväxtprodukter för 51 procent av försäljningen, en ökning från 19 procent för 18 månader sedan. David R. Brennan, chef för AstraZeneca i USA, kommenterar framgångarna: "AstraZeneca fortsätter att visa imponerande utveckling i USA genom att energin och motivationen hos hela organisationen ger oss ökad konkurrenskraft på denna krävande men ändå dynamiska marknad." Forskningsportfölj och nya indikationer Ett förbättrat flöde av högkvalitativa nya utvecklingsprojekt gör att fler substanser når klinisk prövningsfas. · 21 nya originalsubstanser befinner sig i preklinisk fas. Många nya originalsubstanser har gått in i fas I och II under de senaste 12 månaderna. · Exanta fortsätter att visa lovande resultat och har potential att bli den första nya orala blodproppsbehandlingen på 50 år. o Resultat från hittills genomförda studier av Exanta bekräftar risk/nyttoprofilen; att effekten hos Exanta i fast dosering är likvärdig med individuellt anpassad dos warfarin; att ingen koagulationsövervakning krävs; att risken för interaktion med livsmedel/läkemedel är liten; att blödningsrisken är godtagbar; att den förhöjning av leverenzymvärden som noterats sjunker oavsett om behandlingen avbryts eller fortsätter och att förhöjningen inte är förknippad med några specifika kliniska symptom. o Registreringsansökan behandlas för närvarande i Europa för användning av Exanta vid ortopedisk kirurgi. o Registreringsansökan för huvudindikationerna förebyggande av stroke vid förmaksflimmer respektive behandling av och långtidsprofylax mot venös tromboembolism beräknas komma att inlämnas under fjärde kvartalet 2003. · Symbicort fortsätter att växa i Europa. o Färska resultat från SUND-studien visar att Symbicort med justerbar dosering minskar antalet svåra astmaanfall med 40 procent jämfört med både Symbicort och Seretide i fast dosering. o Registreringsansökan inom EU för användning av Symbicort som enda inhalator vid behandling av astma beräknas kunna inlämnas under fjärde kvartalet 2003. · Seroquel, registreringsansökan för användning vid manodepressiv sjukdom behandlas i USA och inom EU och de första godkännandena väntas före årets slut. · Studien CHARM visar att Atacand, i kombination med konventionell behandling med ACE-hämmare, är den första angiotensin II-hämmare som minskar risken för hjärt/kärlrelaterade dödsfall och sjukhusvistelse på grund av kronisk hjärtsvikt. o Registreringsansökan för denna indikation i USA, inom EU och för andra viktiga marknader, kommer att inlämnas under första kvartalet 2004. · Nya fas II-resultat gällande Galida, ett läkemedel i oral form mot diabetes, bekräftar dubbel PPAR-aktivitet (alfa/gamma), med åtföljande förbättring av kroppens reglering av såväl blodfetter som blodsocker. Galida går nu in i fas III. · AZD0865, en substans för behandling av refluxsjukdom, går in i fas II efter mycket lovande resultat från tidiga kliniska studier, som tyder på fördelar jämfört med Nexium. · AZD7009 för behandling av förmaksflimmer och AZD6140 mot arteriell trombos går in i fas II. · ZD6126 mot solida tumörer och AR-A2 mot ångest och depression går in i fas II. Martin Nicklasson, Executive Vice-President, Development, kommenterar: "Viktiga nya godkännanden av våra produkter har förändrat AstraZenecas produktportfölj under 2003. Med betoning på produktivitet och kvalitet har vi under den senaste 12-månadersperioden tillfört flera nya kandidatsubstanser till vår forskningsportfölj, gjort snabba framsteg med produkter i tidig utvecklingsfas, och utvecklat viktiga nya indikationer för befintliga produkter." Varumärken Följande varumärken tillhör AstraZeneca-koncernen: Exanta, Nexium, Symbicort, Iressa, Galida, Atacand, Toprol-Xl, Arimidex, Crestor, Seroquel, Pulmicort Respules och Rhinocort Aqua. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Rachel Bloom-Baglin, +1 302 886 7858 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Jörgen Winroth, +1 212 581 8720 Ed Seage, +1 302 886 4065 Dagens presentationer från analytikermötet samt en uppdatering av FoU- portföljen kommer att finnas på www.astrazeneca.se resp www.astrazeneca.com fr o m kl 15.15 svensk tid idag. Intervjuer med koncernchefen Sir Tom McKillop, forskningschefen Martin Nicklasson, och Adele Gulfo, chef för terapiområdet hjärta/kärl i USA, kommer att finnas som video/audio och i textformat fr o m kl 14.00 svensk tid samma dag på www.astrazeneca.se resp www.astrazeneca.com samt på www.cantos.com RISKER BETRÄFFANDE FRAMÅTRIKTADE KOMMENTARER För att uppfylla kraven enligt "safe harbor provisions" intagna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar AstraZeneca följande information: denna presentation innehåller viss framåtriktad information om AstraZeneca vad beträffar koncernens ekonomiska förutsättningar, verksamhet och rörelseresultat. Framåtriktade kommentarer och prognoser innebär naturligen risker och osäkerheter eftersom de relaterar till och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer. Dessa inkluderar bland annat risken att patenträttigheter eller ensamrätt till marknadsföring och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som ger kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, prissänkningar och prisregleringar, skatterisker, risker för omfattande produktansvarskrav, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, risk för försening av nya produktlanseringar, svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter och risker för miljöansvar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar