AstraZenecas och Novartis aktieägare godkänner utdelning av Syngenta-aktier

Report this content

ASTRAZENECAS OCH NOVARTIS AKTIEÄGARE GODKÄNNER UTDELNING AV SYNGENTA- AKTIER AstraZeneca PLC meddelar att vid bolagets extra bolagsstämma som hölls i London tidigare idag, gav aktieägarna sitt godkännande till styrelsen för utdelningen av en andel av Syngenta i form av aktier till innehavare av AstraZeneca-aktier på fastställd avstämningsdag. Detta godkännande möjliggör genomförande av det tidigare föreslagna avskiljandet av Zeneca Agrochemicals och samgåendet med Novartis Agribusiness för bildande av Syngenta. Vid en motsvarande extra bolagsstämma som hölls i Schweiz idag, godkände även Novartis aktieägare transaktionen i samband med bildandet av Syngenta. Slutförandet av affären, som är villkorad av godkännande från amerikanska konkurrensmyndigheter, beräknas för närvarande kunna ske i mitten av november. Kontaktperson Staffan Ternby, 08-553 261 07 Innehållet i detta pressmeddelande har godkänts av Credit Suisse First Boston (Europe) Limited och Goldman Sachs International i enlighet med avsnitt 57 i Financial Services Act 1986. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited och Goldman Sachs International, vilka står under tillsyn i Storbritannien av The Securities and Futures Authority, agerar var för sig för AstraZeneca PLC och Syngenta AG och inte för någon annan i anslutning till transaktionen och kan inte hållas ansvariga inför någon annan än AstraZeneca PLC och Syngenta AG för att tillhandahålla det skydd som erbjuds kunder hos Credit Suisse First Boston (Europe) Limited respektive Goldman Sachs International eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med transaktionen. Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande eller någon inbjudan att förvärva aktier i Syngenta, inte heller någon rådgivning. Sådana erbjudanden görs endast i de dokument som tidigare publicerats eller kommer att publiceras och eventuella förvärv skall endast göras utifrån informationen i dessa dokument. För att uppfylla kraven enligt "Safe Harbor provisions" intagna i United States Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar AstraZeneca följande information. Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade kommentarer avseende det föreslagna avskiljandet av Zeneca Agrochemicals och samgåendet med Novartis Agribusiness för bildandet av Syngenta. Dessa kommentarer är förknippade med risker och osäkerhet eftersom de rör händelser och sammanhänger med omständigheter som skall uppstå i framtiden. Det finns ett antal faktorer som kan föranleda att slutförandet av samgåendet försenas eller inställs. TRANSAKTIONEN BASERAS PÅ DEN INFORMATION SOM FRAMGÅR AV "THE SYNGENTA REGISTRATION STATEMENT ON ForM F-4 (FILE NR 333-12522)" DATERAT DEN 18 SEPTEMBER 2000, VILKET SYNGENTA AG HAR REGISTRERAT HOS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar