AstraZenecas patent för Prilosec förklaras giltiga av appelationsdomstol i USA

ASTRAZENECAS PATENT FÖR PRILOSEC FÖRKLARAS GILTIGA AV APPELLATIONSDOMSTOL I USA AstraZeneca meddelar idag att en kommitté med tre domare i appellations domstolen the United States Court of Appeals for the Federal Circuit har bekräftat det domslut som gavs i oktober 2001 av domaren Barbara S Jones i en distriktsdomstol. Enligt domen befanns Andrx, Genpharm och Cheminor göra intrång på AstraZenecas patent för Prilosec (omeprazol). AstraZenecas två patent avseende beredningsformen förklarades giltiga. Appellationsdomstolen bekräftade också det tidigare beslutet att Kudcos beredningsform inte utgör patentintrång. AstraZeneca anser att det är positivt att företagets patent förklarats giltiga, vilket på nytt bekräftar styrkan i våra immateriella rättigheter. Prilosec används vid behandling av syrarelaterade mag/tarmsjukdomar. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 4300 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 4300 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar