Avyttring av Zenecas acetoklorverksamhet

AVYTTRING AV ZENECA'S ACETOKLORVERKSAMHET AstraZeneca meddelar att Zeneca Agrochemicals har beslutat att sälja sin världsomfattande acetoklorverksamhet till Dow Agrosciences LLC. Avyttringen görs för att tillmötesgå den amerikanska konkurrensmyndig- hetens, Federal Trade Commission (FTC), och EU-kommissionens önskemål i samband med bildandet av Syngenta. Ingen ytterligare information lämnas om de ekonomiska villkoren. Syngenta kommer att bildas vid avskiljandet av AstraZeneca's agrokemi- verksamhet och Novartis agrokemi- och utsädesverksamheter, vilket beräknas ske inom den närmaste tiden. Kontaktperson: Staffan Ternby, tel 08-553 261 07, 070-557 43 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar