Bokslutsrapport januari - december 2000

Bokslutsrapport januari - december 2000 "Resultatet före skatt ökade 16 procent; vinsten per aktie ökade 18 procent" Årets utveckling i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen Helår Helår Fasta (kvarvarande verksamhet*) 2000 1999 valuta- MUSD MUSD kurser % Försäljning 15.804 15.134 +8 Rörelseresultat 3.984 3.570 +14 Resultat före skatt 4.110 3.556 +16 Vinst per aktie Koncernen $1,64 $1,41 +18 Koncernen (enl FRS3) $1,44 $0,64 * Exkl. Specialties och Agrochemicals för båda åren Alla uppgifter i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) * Försäljningen ökade 8 procent; läkemedelsförsäljningen i USA ökade 12 procent * Rörelseresultatet ökade 14 procent; vinsten per aktie ökade 18 procent * Den starka US-dollarn medförde en minskning av försäljningen med 4 procent och av rörelseresultatet med 2 procent * Viktiga tillväxtprodukter ökade 50 procent; produktutveckling och nya ® ® ® ® indikationer ökar tillväxten för Atacand , Casodex , Arimidex , Zomig och ® Seroquel * Fortsatt god framgång med nya produktportföljen - 14 nya kandidatsubstanser av hög kvalitet utvalda för fortsatt utveckling, vilket överträffar målen * I koncernens lagstadgade redovisning ingår Specialties fram till den 30 juni 1999 och Agrochemicals fram till den 13 november 2000. Inklusive dessa avyttrade verksamheter redovisade koncernen en omsättning på 18.103 MUSD (18.445 MUSD 1999), ett rörelseresultat (före jämförelsepåverkande poster) på 4.330 MUSD (3.908 MUSD) och en vinst per aktie på 1,44 USD (0,64 USD). Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Avsevärda framsteg gjordes under det gångna året. Efter avknoppningen av Agrochemicals har vi blivit ett av de mest renodlade läkemedelsföretagen i branschen. AstraZeneca arbetar nu framgångsrikt som en samordnad global organisation och vår spännande forskningsportfölj har visat stark utveckling. Detta är viktiga framsteg som gör att vi räknar med att kunna leverera en uthållig tillväxt i värdet för aktieägarna." AstraZeneca PLC Utfall fjärde kvartalet 2000 Fjärde kvartalets utveckling i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen Fjärde Fjärde Fasta (kvarvarande verksamhet*) kvartal kvartale valuta- et 2000 t kurser MUSD 1999 % MUSD Försäljning 4.144 3.916 +13 Rörelseresultat 971 796 +22 Resultat före skatt 1.034 802 +23 Vinst per aktie Koncernen $0,42 $0,32 +25 Koncernen (enl FRS3) $0,19 $ -0,10 * Exkl. Specialties och Agrochemicals för båda åren Alla uppgifter i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) * Försäljningen ökade 13 procent; läkemedelsförsäljningen i USA ökade 22 procent * Rörelseresultatet ökade 22 procent * Vinsten per aktie ökade 25 procent * Den starka US-dollarns medförde en minskning av försäljningen med 7 procent och av rörelseresultatet med 1 procent * I koncernens lagstadgade redovisning ingår Agrochemicals fram till den 13 november 2000. Inklusive dessa avyttrade verksamheter redovisade koncernen en omsättning på 4.265 MUSD (4.493 MUSD 1999), ett rörelseresultat (före jämförelsepåverkande poster) på 965 MUSD (789 MUSD) och en vinst per aktie på 0,19 USD (- 0,10 USD). London den 8 februari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00040/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00040/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar