De första fas II-resultaten visar att Iressa har effekt

DE FÖRSTA FAS II- RESULTATEN VISAR ATT IRESSAtm HAR EFFEKT VID FRAMSKRIDEN ICKE SMÅCELLIG LUNGCANCER Preliminära resultat från den första betydande fas II-studien presenteras idag vid 12th AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Miami, USA. Dessa visar att IRESSATM vid användning som andra- eller tredjehandsbehandling ger övergripande sjukdomskontroll hos över 50 procent av patienterna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) som inte svarat på tidigare platinumbaserad behandling. Dessa inledande resultat indikerar också att IRESSAtm generellt tolereras väl med både doseringarna 250 mg/dag och 500 mg/dag. "När vi nu närmar oss den första stora milstolpen för IRESSAtm, registreringsansökningar i USA och Japan, finner vi dessa resultat mycket uppmuntrande, och vi betraktar fortfarande IRESSAtm som ett av AstraZenecas mest lovande projekt under utveckling", kommenterar John Patterson, Executive Vice President, Product Strategy and Licensing, AstraZeneca. IRESSAtm är ett selektivt medel i tablettform av typen EGFR-TKI (epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor), som riktar sig mot och blockerar aktiviteten hos enzymet EGFR-TK, ett enzym som reglerar signalvägarna inne i cellerna. Dessa signalvägar anses ha betydelse för hur cancercellerna utvecklas och överlever. Eftersom EGF- receptorerna har stor betydelse för cancercellernas biologi i många solida tumörer, har IRESSAtm potentiellt värde för behandling av ett brett spektrum av vanliga cancerformer med solida tumörer. Kliniska studier i fas II har även inletts gällande flera andra tumörformer, bland annat i bröst, tjock/ändtarm och mage samt prostatacancer som inte svarar på hormonell substitutionsbehandling. Dr Jose Baselga från Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, Spanien, en av undersökningsledarna i den aktuella studien, kommenterar: "Lungcancer dödar fler människor varje år än prostatacancer och bröstcancer tillsammans. Ändå är behandlingsalternativen för denna livshotande sjukdom fortfarande få och överlevnadssiffrorna är låga. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder som IRESSAtm och de första resultaten från denna viktiga studie är mycket uppmuntrande. Icke småcellig lungcancer är en besvärlig sjukdom och dessa resultat indikerar ett viktigt steg framåt för patienter som har få om ens några konventionella behandlingsalternativ att tillgå." Under år 2000 beräknas 162 100 personer ha dött av lungcancer enbart i USA. Femårsöverlevnaden för alla typer av lungcancer tillsammans är endast 15 procent. Världsmarknaden för läkemedel mot lungcancer beräknas för närvarande omsätta 1,6 miljarder USD, varav den större delen gäller NSCLC. Studieresultat Den aktuella internationella studien omfattade 210 patienter som fick IRESSAtm i doseringen 250 mg/dag eller 500 mg/dag. De resultat som presenterades idag innefattar preliminära resultat för 208 patienter, efter minst fyra månaders uppföljning. Den totala tumörresponsen, dvs tillbakagången av tumören, uppgick till 18,7 procent. Den totala sjukdomskontrollen (respons + stabilisering) uppgick till 52,9 procent. Dessutom visade sjukdomen inga tecken till fortskridande hos 34 procent av patienterna efter fyra månader. Medianen för tiden fram till lindring av sjukdomsrelaterade symtom var bara åtta dagar. Det är viktigt att konstatera att dessa resultat uppnåtts utan de kraftiga biverkningar som normalt uppträder vid behandling av lungcancer. Resultaten är också extra uppmuntrande eftersom dessa patienter tidigare utan resultat genomgått en eller två behandlingar med cellgifter, och inte hade några ytterligare "standardbehandlingar" kvar att prova. Ett antal andra pågående studier som närmar sig sitt slut gäller dels IRESSAtm som monoterapi för patienter som genomgått två eller fler tidigare behandlingar mot icke småcellig lungcancer, dels IRESSAtm som potentiellt förstahandsmedel mot icke småcellig lungcancer i kombination med vanligen förekommande cytostatikabehandling. Ytterligare resultat från fas I-studier som presenteras under veckan gäller den potential IRESSAtm har vid behandling av flera olika former av solida tumörer, och dess effekt i kombination med andra medel mot cancer. Kontaktpersoner: Media: Staffan Ternby, 08-553 26107 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Investor relations: Jörgen Winroth, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT01330/bit0001.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar