Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 "Resultatet före skatt ökade 15 procent; vinsten per aktie ökade 15 procent" Utvecklingen januari - september i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Koncernen Jan-sept Jan-sept Fasta (inkl Agrochemicals) 2000 1999* valuta- MUSD MUSD kurser % Försäljning 13.838 13.322 +7 Rörelseresultat 3.365 3.052 +12 Vinst före skatt 3.428 3.033 +15 Vinst per aktie Koncernen $1,35 $1,20 +15 Koncernen (enl $1,25 $0,74 FRS3) * Exkl Specialties Alla uppgifter i detta avsnitt avser tillväxttakt i fasta valutakurser (CER) Försäljningen ökade 7 procent; försäljningen inom Agrochemicals ökade också 7 procent Rörelseresultatet ökade 12 procent, rörelseresultatet för Agrochemicals ökade 29 procent Resultatet före skatt uppgick till 3.428 MUSD, en ökning med 15 procent Vinsten per aktie ökade 15 procent US-dollarns styrka medförde en minskning av försäljningssiffrorna med 3 procent och av rörelseresultatet med 2 procent Fortgående Jan-sept Jan-sept Fasta verksamhet 2000 1999 valuta- (exkl Agrochemicals) MUSD MUSD kurser % Försäljning 11.660 11.218 + 7 Rörelseresultat 3.013 2.774 +11 Vinst per aktie $1,23 $1,09 +15 Alla uppgifter i detta avsnitt avser tillväxttakt för fortgående verksamhet i fasta valutakurser (CER) Försäljningen ökade 7 procent; försäljningen för Healthcare i USA ökade 7 procent Rörelseresultatet ökade 11 procent Vinsten per aktie ökade 15 procent Rörelsemarginalen för Healthcare ökade till 26,2 procent US-dollarns styrka medförde en minskning av försäljningen med 3 procent och av rörelseresultatet med 2 procent Synergieffekter medförde ett plus på 425 MUSD för årets första nio månader. Jämförelsepåverkande kostnader på 222 MUSD uppkom i samband med de pågående integrations- och synergiprogrammen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00030/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar