FDA klargör myndighetens ståndpunkt kring Crestor

FDA har idag gjort ett officiellt uttalande med anledning av kommentarer från en FDA-tjänsteman igår i den amerikanska senaten. I sitt officiella meddelande klargör FDA att tjänstemannens uttalande inte överensstämmer med FDA's ståndpunkter. "Dr. Graham's vittnesmål igår överensstämmer inte med FDAs uppfattning. De fem läkemedel som Dr. Graham nämnde är för närvarande godkända som säkra och effektiva läkemedel för användning i USA". För mer information hänvisar vi till www.fda.gov För ytterligare information kontakta: Staffan Ternby, Informationschef AstraZeneca AB, Telefon 070 557 4300 Anne-Charlotte Knutsson, Informationsansvarig AstraZeneca Sverige, Telefon 070 685 4295 Annica Siewert-Delle, medicinskt ansvarig Hjärta/Kärl AstraZeneca Sverige, Telefon 070 967 0033

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar