Förbättrad livskvalitet för KOL-patienter med kombinationsbehandling

FÖRBÄTTRAD LIVSKVALITET FÖR KOL-PATIENTER MED KOMBINATIONSBEHANDLING En ny studie som presenteras idag i European Respiratory Journal1 visar att patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som får kombinationsbehandling med Symbicort får en starkt förbättrad livskvalitet jämfört med traditionell behandling. Dessutom drabbas patienterna av färre försämringsperioder och förbättrar sin lungfunktion. Symbicort är den första medicin som uppvisar så tydliga fördelar vid läkemedelsbehandling av KOL. - Gemensamt för alla som har KOL är de återkommande försämringsepisoderna. Dessa påverkar patientens hälsotillstånd mycket negativt och de behöver ibland läggas in på sjukhus. Med kombinationsläkemedel kan patienterna minska och lindra dessa episoder. Det gör att att patienten kan klara vardagen bättre och få en ökad livskvalitet, säger professor Claes-Göran Löfdahl, Lunds universitetssjukhus och huvudkoordinator för studien. Över 1000 patienter Syftet med studien var att jämföra kombinationsbehandling med Symbicort (inhalationssteroiden budesonid och den långverkande luftrörsvidgaren formoterol i en inhalator) med traditionell behandling (luftrörsvidgande medicin eller inhalationssteroid var för sig) med avseende på uppkomsten av försämringsperioder, lungfunktion och livskvalitet hos KOL-patienter. I studien undersöktes 1 022 patienter på 109 center i 15 länder. Patienterna i studien led av svår2 KOL med FEV1 (lungfunktion) <50 % och med en sjukdomshistoria av återkommande försämringsperioder. Efter en initial optimeringsperiod på två veckor delades patienterna slumpmässigt in i fyra grupper för behandling under ett år med: · Kombinationsbehandling med Symbicort (budesonid/formoterol) · Enbart inhalationssteroid (budesonid), · Enbart långverkande luftrörsvidgande (formoterol). · Placebo Samtliga patienter tilläts också ta terbutalin vid behov. Färre försämringar samt förbättrad lungfunktion och livskvalitet Resultaten visar att Symbicort var signifikant bättre på att förhindra uppkomst av akuta försämringsperioder jämfört både med de aktiva komponenterna var för sig och placebo. Symbicort förlängde också tiden fram till den första akuta försämringsperioden med i genomsnitt 158 dagar jämfört med placebo, 100 dagar jämfört med enbart långverkande luftrörsvidgare (formoterol), och 76 dagar jämfört med enbart inhalationssteroid (budesonid). Symbicort minskade också risken för svåra försämringar med 22,7 procent, 29,5 procent och 28,5 procent jämfört med långverkande luftrörsvidgande (formoterol), inhalationssteroid (budesonid), respektive placebo. Även patienternas lungfunktion, som förbättrades under den inledande optimeringsperioden, bibehölls på en signifikant bättre nivå med Symbicort under hela behandlingsåret jämfört både med de aktiva komponenterna var för sig och placebo. Denna effekt kvarstod under hela behandlingsåret. Effekten på livskvaliteten utvärderades med St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), där en minskning på fyra poäng bedöms som en kliniskt relevant förbättring som är märkbar för patienten. Symbicort visade den högsta bibehållna minskning av SGRO-poängen i förhållande till placebo med 7,5 poäng, medan luftrörsvidgande (formoterol) endast minskade med 4,1 poäng och inhalationssteroid (budesonid) minskade med 3,0 poäng. - En minskning med 7,5 poäng är en uttalad förbättring. Redan en minskning med ungefär halva värdet, innebär att patienten kan tvätta sig och klä sig lättare än tidigare och samtidigt kan gå uppför trapporna eller handla utan att stanna, vilket inte varit möjligt tidigare, säger Professor Claes-Göran Löfdahl. Figur: Effekten på livskvaliteten hos KOL-patienter utvärderas med St. Georges Questionnaire (SGRQ). Resultaten visade en överlägsen förbättring av livskvaliteten för de patienter som behandlades med kombinationsbehandling med Symbicort jämfört med de som behandlades med traditionell behandling i form av enbart luftrörsvidgande medicin (formoterol) eller enbart inhalationssteroid (budesonid). För ytterligare information Professor Claes-Göran Löfdahl, Lunds universitetssjukhus och huvudkoordinator för studien i Sverige, tel. 046-17 12 06, 0705-67 12 06. Tommy Ekström, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 046-33 78 68, mobil: 070-520 78 68, e-post: tommy.ekstrom@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 08-553 260 00, mobil: 0733-35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com Mer information i form av bakgrundsmaterial samt bilder finns på www.astrazeneca.se Referenser: 1. Calverley PM, Boonsawat Z, Zhong N, Peterson S and Olsson H. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Resp J 2003; 22. lägg till sidnumren då vi vet dem. 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD NHLBI/WHO Workshop Report (updated version for 2003). http://www.goldcopd.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00620/wkr0001.doc Bakgrundsmaterial http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00620/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00620/wkr0003.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se