Första europeiska lanseringen av crestor® i nederländerna

FÖRSTA EUROPEISKA LANSERINGEN AV CRESTOR® I NEDERLÄNDERNA AstraZeneca meddelar idag att Crestor® (rosuvastatin) 10-40 mg, för behandling av förhöjda kolesterolnivåer (primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi), har introducerats i Nederländerna som första marknad i Europa. "Uppskattningsvis 1,6 miljoner människor i Nederländerna har förhöjda kolesterolnivåer och löper därmed risk att utveckla hjärt/kärlsjukdomar. Crestor har, genom den goda effekt som visats vid kliniska studier, potentialen att klart förbättra livssituationen för dessa patienter," kommenterar Dr Gunnar Olsson, chef för terapiområdet hjärta/kärl vid AstraZeneca. Introduktioner av Crestor på övriga marknader inom EU planeras ske under de närmaste månaderna när den ömsesidiga proceduren för godkännande slutförts (Nederländerna har agerat referensland) och priser och subventioner diskuterats, samt när nationella tillstånd för marknadsföring erhållits. Statinmarknaden i Nederländerna beräknas vara värd 240 miljoner EUR och expanderar med 15 procent årligen. Den globala statinmarknaden är för närvarande värd 19 miljarder USD per år och även den ökar med 15 procent årligen. Det kliniska utvecklingsprogrammet för Crestor omfattar nu över 16 000 patienter. I programmet ingår flera direkt jämförande studier. I många kliniska studier har Crestor givit en starkare reduktion av LDL- kolesterolet (LDL-C, det "onda kolesterolet") än de statiner som vanligen förskrivs idag. Med Crestor 10 mg uppnår signifikant fler patienter det europeiska normvärdet för LDL-C än med atorvastatin 10 mg (82% mot 51%); simvastatin 20 mg (80% mot 48%) respektive pravastatin 20 mg (80% mot 16%). Utöver de dramatiska minskningarna av LDL-C ger Crestor en signifikant ökning av HDL-C (det "goda kolesterolet"). Samtidigt minskar den totala kolesterolnivån och halterna av triglycerider i blodet. CRESTOR är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Emily Denney, Tel: +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, Tel: +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair Robinson, Tel: +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, Tel: +44 (0) 207 304 5087 Bakgrund: Sjukdomar i hjärtats kranskärl drabbar många människor, och dessa sjukdomar är den ledande dödsorsaken i västvärlden. LDL-C är den viktigaste bidragande riskfaktorn för ateroskleros, som är en vanlig orsak till kranskärlssjukdom. Kolesterolnivåerna tillhör de viktigaste parametrarna när det gäller att förutsäga risken för kranskärlssjukdom i befolkningen. AstraZeneca förvärvade i april 1998 de globala licensrättigheterna för Crestor från Shionogi & Co Ltd, Osaka, Japan, som upptäckt detta läkemedel. AstraZeneca har genomfört ett brett program med kliniska studier som underlag för registreringsansökan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar