Meddelande från koncernchefen: FÖRÄNDRINGAR INOM FUNKTIONERNA KLINISK FORSKNING OCH REGISTRERING VID ASTRAZENECA

London 17 december 2004 AstraZeneca inriktar sin verksamhet på utveckling av innovativa läkemedel, men har haft motgångar med Exanta och Iressa, två produkter som är resultat av banbrytande forskning. Efter att Exanta inte godkändes av amerikanska FDA har vi inlett ett omfattande förändringsprogram inom funktionerna Development och Regulatory baserat på dessa erfarenheter och andra faktorer. Dagens besked om John Pattersons utnämning till styrelseledamot och Executive Director med ansvar för Development, är ytterligare ett steg i denna process. John Patterson har lång erfarenhet inom klinisk forskning och av registreringsfrågor och har varit starkt involverad i utvecklingen av ett antal framgångsrika produkter, bland annat vår onkologiportfölj och Seroquel. Han har också lång erfarenhet från branschen inom Development och alla aspekter av arbete med produktstrategier. Jag har givit John i uppdrag att ta ansvar särskilt för: · utformningen och genomförandet av alla kliniska forskningsprogram och registreringsaktiviteter, inklusive riskbedömning och riskhantering · genomförandet av omfattande förändringar inom hela den kliniska organisationen och dess arbetsmetoder · en förstärkning av vårt registreringsarbete och effektiviteten i vårt samarbete med registreringsmyndigheter. Aktieägarnas värdeutveckling har alltid varit viktig för AstraZeneca. Den senaste tidens motgångar i kombination med omvärldens kritiska inställning till läkemedelsaktier har lett till avsevärda värdeminskningar. Jag är fast besluten att förbättra vårt utvecklings- och registreringsarbete, återvinna förtroendet för företaget och värdet för aktieägarna. Koncernen har en stark finansiell ställning och har både övertygelsen och förmågan att åstadkomma god vinsttillväxt baserad på den befintliga portföljen av tillväxtprodukter i kombination med noggrann kostnadskontroll. Särskild tonvikt läggs vid: · Produktivitetsökning inom alla affärsområden för att bidra till marginalförbättringar · Att maximera det underliggande kassaflödet för att stärka potentialen för avkastning till aktieägarna Koncernens ekonomiska utveckling under 2004 fortsätter att vara stark och AstraZeneca upprepar sin prognos om en vinst per aktie för hela året på 2,10 USD eller något över, före jämförelsepåverkande poster och eventuella reserveringar för tillgångar med anknytning till Iressa, eller ytterligare reserveringar avseende Exanta, om produkten inte skulle godkännas i Frankrike. Jag kommer att ge en rapport om de framsteg vi gör vid vår bokslutspresentation den 27 januari 2005. Sir Tom McKillop Koncernchef

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera