Ny studie med Arimidex: Fler patienter får behålla bröstet

Ny studie med Arimidex: Fler patienter får behålla bröstet Flertalet bröstcancerpatienter kan behandlas framgångsrikt i dag. Men många känner stor rädsla för att mista ett bröst eller genomgå en förfulande bröstoperation. En ny studie visar att hormonell behandling med Arimidex före operation ger positiva effekter, särskilt för dem som riskerar att förlora hela bröstet - i studien slapp hälften av dessa kvinnor denna omfattande operation. IMPACT-studien1 (IMmediate Preoperative 'Arimidex', Tamoxifen or Combined with Tamoxhifen) presenteras idag på San Antonio Breast Cancer Conference, USA. Studien visar att neoadjuvant behandling, preoperativ inledande behandling, med Arimidex under tre månader före operation leder till att tumören krymper. Vilket innebär att det kirurgiska ingreppets omfattning kan minska. - Att bara behöva göra ett mindre ingrepp och därmed låta en kvinna behålla sitt bröst, trots att detta från början inte bedömts som möjligt, är av stort värde. Detta stärker ytterligare bilden av att Arimidex är en effektiv behandling för en stor patientgrupp, säger professor Lars-Erik Rutqvist, Huddinge Universitetssjukhus i Stockholm. Arimidex är ett läkemedel för den stora gruppen kvinnor (2/3) av alla med bröstcancer, d v s de som passerat klimakteriet och har hormonberoende bröstcancer. IMPACT-studien syftade till att jämföra effekten av två olika neoadjuvanta hormonbehandlingar för denna grupp kvinnor, mellan det traditionella tamoxifen och det nyare Arimidex. Färre kvinnor i studien behövde operera bort hela bröstet Främsta syftet med hormonell behandling före operation är att minska tumörens storlek. Antingen för att kunna operera en tumör som tidigare bedömts inoperabel, eller för att kunna göra bröstbevarande ingrepp där totalt avlägsnade av bröstet (mastektomi) bedömts vara det enda alternativet. Traditionellt har cellgifter använts för att få tumören att minska, men det medför ofta obehagliga biverkningar. På senare tid har därför hormonell behandling med tamoxifen börjat användas. IMPACT1 omfattade 330 kvinnor. De hade antingen relativt små tumörer eller stora tumörer som normalt skulle krävt mastektomi. Inga kvinnor med inoperabel bröstcancer ingick i studien. I en delgrupp om 124 kvinnor som vid studiens början satts upp för operativ borttagning av hela bröstet noterades en slående skillnad i effekt mellan de båda läkemedlen. I den grupp som fått Arimidex kunde dubbelt så många av patienterna göra en mindre omfattande operation, och slapp alltså ta bort hela bröstet, än i den grupp som fick behandling med tamoxifen. Resultaten av studien visade också att både Arimidex och tamoxifen tolererades väl av patienterna vid behandling före operation, och gav färre biverkningar än vid cellgiftsbehandling. Sammantaget visade resultatet från IMPACT-studien att såväl Arimidex som tamoxifen har god förmåga att minska tumörvolymen före operation.. Värdet av behandling med Arimidex än en gång bekräftat De nya data från IMPACT-studien kompletterar den växande mängden information som bekräftar värdet av hormonell behandling med Arimidex. En nyligen presenterad studie, ITA2, har visat att Arimidex minskar sannolikheten för återfall med hela 64 procent hos kvinnor med tidig bröstcancer som genomgått klimakteriet. Och resultat från världens största bröstcancerstudie, ATAC3, har visat att Arimidex är effektivare än tamoxifen när det gäller sjukdomsfri överlevnad. För ytterligare information vänligen kontakta: Professor Lars-Erik Rutqvist, Onkologikliniken, Huddinge Universitetssjukhus. Tel: 08-616 13 80 Professor Roger Henriksson, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige. Tel: 08-553 219 92, mobil: 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige. Tel: 08-553 260 00, mobil: 0733 -35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com Bakgrundsmaterial Bakgrundsmaterial och bilder finns att ladda ner på www.astrazeneca.se, bl a: · Tidig bröstcancer och Arimidex · ITA-studien, ATAC-prövningen, Arimidex och tamoxifen Information om bröstcancer finns även på www.cancer.nu Referenser: 1. Smith I, Dowsett M on behalf of the IMPACT Trialists. Comparison of anastrozole v tamoxifen alone and in combination as neoadjuvant treatment of oestrogen receptor-positive (ER+) operable breast cancer in postmenopausal women: the IMPACT trial. Presented at the 26th San Antonio Breast Cancer Conference, San Antonio 2003. 2. Boccardo F, Rubagotti A, Amoroso D on behalf of GROCTA 04 and ITA study investigators. Tamoxifen followed by an aromatase inhibitor in early breast cancer. A pooled analysis of two consecutive trials. 3. The ATAC ('Arimidex', Tamoxifen, Alone or in Combination) Trialists' Group. Anastrozole alone or in combination with tamoxifen versus tamoxifen alone for adjuvant treatment of postmenopausal women with early breast cancer: results of the ATAC trial efficacy and safety update analyses. Lancet 2002; 359: 2131-39. Godkänd för publicering; Cancer 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00600/wkr0002.doc Bakgrundsmaterial http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00600/wkr0003.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se