Ny undersökning: 500 000 svenskar med astma kan vara underbehandlade

Ny undersökning: 500 000 svenskar med astma kan vara underbehandlade Majoriteten upplever en rad olika besvär till följd av sin astma - trots detta anser 89 % att de är välbehandlade och har kontroll över sin sjukdom. Detta visar en ny undersökning från Navigare, den medicinska enheten inom SIFO. - Det finns många astmatiker som inte vet vad det innebär att vara välbehandlad - att de med bra behandling faktiskt ska kunna leva ett normalt liv, säger Alf Tunsäter, specialist i allergisjukdomar vid Närsjukvården Österlen i Simrishamn. Generellt sett kände flertalet patienter (89 %) sig välbehandlade. Vid mer specifika frågor framkom dock följande resultat: - 46 % hade besvär av sin astma minst en gång i veckan den senaste tiden - 78 % besväras av sin astma när de springer eller jäktar/stressar - 74 % får besvär med hosta eller andnöd när de motionerar eller tränar - 53 % undviker pälsdjur för att slippa besvär med sin astma - 42 % avstår från restaurangbesök eller undviker rökiga miljöer för att slippa besvär med sin astma - 36 % undviker att gå ut i kyla för att slippa besvär med sin astma En relativt stor andel av patienterna (43 %) upplevde dessutom att läkarna inte var särskilt intresserade av dem som patienter när det gällde samtal, behandling, uppföljning och kontroll av deras astma. På frågan om när de senast var på kontrollbesök hos läkare för sin astma svarade över 60 % av patienterna att det var mer än 12 månader sedan eller att man inte kunde minnas. Enligt Läkemedelsverket har cirka 8 % av vuxna befolkningen diagnostiserad astma. Detta motsvarar cirka 600.000 människor. För att vara välbehandlad krävs att personer med astma följer given ordination, något som är ett problem vid behandling av astma. Förenklad behandling med en enda inhalator skulle t ex kunna leda till att fler personer med astma kan leva ett mer besvärsfritt liv. När de som idag använder två olika mediciner (både inhalationssteroider och kortverkande betastimulerare) tillfrågades om de skulle föredra en enda inhalator svarade en majoritet (73 %) att de var intresserade. I undersökningen tillfrågades cirka 200 personer med läkardiagnostiserad astma och som stod på läkarordinerad behandling i form av kortverkande betastimulerare (luftrörsvidgare) och/eller inhalationssteroider (inflammationshämmare) mot sin astmasjukdom. Bifogat finns utdrag ur undersökningen. För att ta del av undersökningen i dess helhet vänligen kontakta Karl-Gunnar Persson. För mer information kontakta: Karl-Gunnar Persson, seniorkonsult Navigare Telefon: 0300 515 01 Mobil: 0705 722 802 e-post: Kalle@navigare.se Alf Tunsäter, specialist allergisjukdomar Närsjukvården Österlen, Simrishamn Telefon: 0414 151 57 Mobil: 0705 62 51 57 e-post: alf.tunsater@medfak.gu.se Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige Telefon: 08 553 260 00 Mobil: 0733 35 14 30 e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040826BIT21850/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040826BIT21850/wkr0003.ppt Astma respons undersökning 2004 sammanfattning http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040826BIT21850/wkr0004.doc Bakgrund om astma och underbehandling

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se