Nya resultat bekräftar att Crestor har överlägsen produktprofil

NYA RESULTAT BEKRÄFTAR ATT CRESTOR® HAR ÖVERLÄGSEN PRODUKTPROFIL AstraZeneca presenterade idag resultat från två omfattande internationella kliniska studier, vid American College of Cardiology (ACC) Congress i Chicago. Resultaten bekräftar återigen att Crestor® (rosuvastatin) har överlägsen kolesterolsänkande förmåga. Studierna visar att Crestor sänker LDL-kolesterolet (det "onda" kolesterolet) och höjer nivåerna av HDL-kolesterolet (det "goda" kolesterolet), vilket gör det möjligt för fler patienter att uppnå rekommenderade behandlingsmål med Crestor, än med motsvarande eller till och med högre doser av andra statiner på marknaden, inklusive atorvastatin. "Dagens presentationer förstärker den starka produktprofil Crestor redan har bland läkarna", kommenterar Mark Jones, Vice President of Cardiovascular Marketing vid AstraZeneca. "De första introduktionerna i Kanada och Nederländerna går bra och vi räknar med att resultaten från studierna STELLAR och MERCURY I, vilka bekräftar att Crestor har en överlägsen profil, kommer att bidra till fortsatta framgångar." Crestor godkändes i Nederländerna som första land 2002 och den ömsesidiga godkännandeproceduren inom EU har nu fullföljts i 13 andra europeiska länder - Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Portugal, Storbritannien, Sverige och Österrike. Crestor har också godkänts i Kanada och Singapore, och registreringsansökan har inlämnats i USA, Japan och på andra marknader. Introduktion i Kanada och Nederländerna skedde tidigare i år och nyligen i Storbritannien. Ytterligare introduktioner planeras så snart nationella godkännande har utfärdats och överläggningar genomförts med berörda myndigheter om prissättning och subventioner. Den globala statinmarknaden omsätter för närvarande 19 miljarder USD per år, och växer med omkring 11 procent årligen. STELLAR Data från studien STELLAR, som omfattade 2 431 patienter med förhöjda kolesterolnivåer, visade att Crestor 10 mg gav signifikant bättre sänkning av LDL-C-nivåerna än atorvastatin 10 mg och simvastatin och pravastatin vid doserna 10, 20 och 40 mg. Crestor 10-40 mg sänkte LDL-C- nivån med 46-55%, vilket ska jämföras med 37-51% för atorvastatin 10-80 mg, 28-46% för simvastatin 10-80 mg och 20-30% för pravastatin 10- 40 mg. Vid jämförelse mellan lika stora doser visade STELLAR-studien att Crestor är signifikant effektivare än atorvastatin, simvastatin och pravastatin. Crestor 10 mg gav signifikant bättre sänkning av LDL-C än atorvastatin 10 mg; Crestor 20 mg var effektivare än atorvastatin 20 mg och 40 mg; och Crestor 40 mg var effektivare än atorvastatin 40 mg (p<0,002). Skillnaderna mellan Crestor, simvastatin och pravastatin var ännu mer markanta, och Crestor 10 mg sänkte LDL-C-nivån signifikant mer än simvastatin eller pravastatin 10, 20 och 40 mg. Studien visade också att Crestor 20 mg och 40 mg gav signifikant bättre höjning av HDL-C-nivåerna än atorvastatin vid samma dosering. Viktigt var att effekten av Crestor när det gäller höjning av HDL-kolesterol kvarstod över hela dosintervallet 10-40 mg (7,6-9,6%), vilket inte gällde för atorvastatin, där effekten på HDL-C försvagades när dosen ökades från 10 mg upp till 80 mg (5,7-2,0%). MERCURY I Måndagen den 31 mars presenterades resultat från studien MERCURY I, som omfattade 3 161 patienter. Resultaten visade att signifikant fler patienter som behandlades med Crestor 10 mg uppnådde rekommenderade behandlingsmål för LDL-C enligt de europeiska riktlinjerna, jämfört med de patienter som fick atorvastatin 10 mg (88% mot 76%, p<0,001). Fler av de patienter som fått Crestor 10 mg nådde även målnivåerna enligt de amerikanska riktlinjerna (NCEP ATP III), jämfört med de patienter som fått atorvastatin 10 mg eller 20 mg (80% mot 63% respektive 74%, p<0,01). Detta innebär ett minskat behov av att titrera upp dosen för patienter som behandlas med Crestor 10 mg, än för patienter som behandlas med andra statiner. Vidare uppnådde signifikant fler patienter som gått över till Crestor 10 mg från atorvastatin 10 mg, eller till Crestor 20 mg från atorvastatin 20 mg, rekommenderade behandlingsmål för LDL-C enligt de amerikanska eller europeiska riktlinjerna. Detta innebär att patienter som idag behandlas med ett statin och inte uppnår önskat LDL-C-värde kan dra nytta av den överlägsna effekt Crestor ger. I flertalet fall kan de uppnå önskat värde redan med den lägsta doseringen (10 mg). "Att Crestor så framgångsrikt gör det möjligt för mer än 8 av 10 patienter att uppnå rekommenderad LDL-C-nivå visar på en enastående effekt, redan vid den lägsta doseringen", kommenterar dr Gunnar Olsson, chef för terapiområdet hjärta/kärl vid AstraZeneca. Resultaten från MERCURY I visar att Crestor 10 mg minskade LDL-C- nivåerna med 47%, vilket är signifikant mer än både atorvastatin 10 mg och 20 mg (37% respektive 44%, p<0,001). Dessutom hade Crestor 10 mg signifikant bättre förmåga än både atorvastatin 10 mg och 20 mg att höja HDL-C-nivåerna. I studien MERCURY I var överlägsenheten hos Crestor 10 mg ännu mer påtaglig jämfört med simvastatin (20 mg) och pravastatin (40 mg) i fråga om minskade LDL-C-nivåer, och andelen patienter som uppnådde rekommenderade målnivåer var ännu större. STELLAR och MERCURY I ingår i det omfattande internationella forskningsprogrammet GALAXY, och resultaten bekräftar att Crestor 10-40 mg har en utmärkt tolererbarhetsprofil motsvarande den hos andra statiner på marknaden idag. AstraZeneca har en bred portfölj av produkter för behandling av hjärt/kärlsjukdomar, bland annat Crestor, Atacand, Zestril, Tenormin, Seloken ZOC/Toprol-XL och Plendil. Dessa produkter kompletteras av en innovativ portfölj av nya produkter som Exanta, den första direkta trombinhämmaren för oral tillförsel; samt Galida, ett nytt medel vid typ 2-diabetes/ metabolt syndrom. Kontaktpersoner media: Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070- Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070- 557 43 00 557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Bakgrund: MERCURY I (Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin therapY): MERCURY I var en randomiserad, öppen, multinationell studie i fas IIIb som pågick i 16 veckor. Genom växling av behandlingen mellan parallella grupper jämfördes effekten hos Crestor med atorvastatin, pravastatin och simvastatin vid behandling av patienter med hyperkolesterolemi typ IIa eller IIb (de vanligaste typerna av blodfettsrubbningar) samt konstaterad ateroskleros, kranskärlssjukdom eller typ 2-diabetes. I MERCURY I deltog 3 161 patienter vid 224 kliniker i 16 länder. STELLAR (Statin Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across dose ranges to Rosuvastatin): STELLAR utformades som en randomiserad, multicenter, öppen 6-veckors- studie med parallella grupper och omfattade 2 431 patienter med hyperkolesterolemi från 183 kliniker runt om i USA. Femton olika behandlingsvägar följdes. Behandlingsperioden föregicks av en inledande 6-veckorsperiod med särskilda kostanvisningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01560/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar