Nya resultat visar att Crestor är effektivare än atorvastatin över ett brett dosintervall

NYA RESULTAT VISAR ATT CRESTOR ÄR EFFEKTIVARE ÄN ATORVASTATIN ÖVER ETT BRETT DOSINTERVALL AstraZeneca meddelade idag att resultat som framlagts vid European Society of Cardiology i Berlin visar att Crestor (rosuvastatin) genomgående uppnådde signifikant större sänkning av nivåerna av LDL- kolesterol (LDL-C) jämfört med atorvastatin över alla de testade doserna. Detta är den första presentationen av data som visar den överlägsna förmåga Crestor har att sänka LDL-C jämfört med atorvastatin, över ett brett dosintervall. De resultat som presenterats tidigare har gällt jämförelser mellan specifika doser eller jämförelser vid upptitrering av dosen. AstraZeneca tillkännagav också starten av Galaxy- programmet, en långsiktig bred forskningssatsning på global nivå för att undersöka hur mycket risken för hjärt/kärlsjukdom kan reduceras med hjälp av Crestor. "De nya reslutaten som presenteras idag bekräftar den överlägsna förmåga Crestor har att sänka blodfettnivåerna. Vidare presenteras företagets planer på ytterligare forskning genom Galaxy-programmet, med patienter som har eller löper risk att få hjärt/kärlsjukdomar. Med detta visar AstraZeneca att man satsar på Crestor - ett läkemedel som vi tror kommer att spela en viktig roll i behandlingen av hjärt/kärlsjukdom i framtiden", sade dr Hamish Cameron, chef för terapiområdet hjärta/kärl vid AstraZeneca. Tidigare studier har visat att i stort sett varje fördubbling av doseringen av ett statin medför en sänkning av LDL-C-nivån med ytterligare 6 procent. Resultaten från denna studie visar att behandling med Crestor i genomsnitt ger en ytterligare sänkning med 8,4 procent av LDL-C-nivåerna jämfört med atorvastatin över de dosintervall som jämförts (p<0,001). Detta ger ytterligare bevis för att Crestor kommer att göra det möjligt för fler patienter att uppnå sina rekommenderade målnivåer för LDL-C med en lägre läkemedelsdos, och därigenom undvika behovet att fördubbla dosen. Dessa positiva resultat bekräftar tidigare studier som tydligt visar att fler patienter uppnått sina målnivåer för LDL-C vid en given dos Crestor än med atorvastatin. Resultaten visar också att Crestor hade gynnsam inverkan på HDL-C- nivåerna. Detta resultat i kombination med sänkningen av LDL-C-nivån visar att Crestor genomgående var effektivare än atorvastatin på att förbättra lipidnivåerna över hela det testade dosintervallet, vilket kan minska risken för hjärt/kärlsjukdom ytterligare. Båda behandlingarna tolererades väl över hela dosintervallet, och biverkningarna var likartade till typ och frekvens. Världsmarknaden för statiner beräknas omsätta över 14 miljarder USD och den växer med mer än 20 procent per år. Crestor är det senaste läkemedlet i klassen statiner (substanser som hämmar enzymet HMG-CoA- reduktas), som sänker blodfettnivåerna och används vid behandling av blodfettrubbningar. Registreringsansökan för Crestor inlämnades samtidigt i USA och Europa i juni 2001, i Japan tidigare i år samt på flera andra marknader runt om i världen. Risken för hjärt/kärlsjukdom minskar om man kan sänka LDL-kolesterolet till rekommenderade värden. Hjärt/kärlsjukdom är den ledande dödsorsaken runt om i världen. Över 16,7 miljoner människor avlider varje år i hjärtinfarkt, vilket innebär omkring ett dödsfall varannan sekund. I Europa svarar hjärtinfarkt för över 50% av dödsfallen hos personer över 65 års ålder. En effektivare sänkning av LDL-C-nivån är en viktig faktor, eftersom detta kan innebära att fler fall av hjärt/kärlsjukdom förebyggs. Forskningsprogrammet Galaxy är en serie samordnade studier med Crestor, som genomförs i över 30 länder runt om i världen. Fristående forskare kommer att genomföra Galaxy-programmet med målet att få svar på ytterligare ett antal frågor, exempelvis hur man bromsar utvecklingen av "blockerade artärer", eller ateroskleros, hos patienter med åderförfettning; vilka behandlingsformer som är optimala; hur man kan få fler patienter att uppnå rekommenderade blodfettnivåer; vilka metoder som kan underlätta för patienterna att följa sin läkemedelsordination; hur patienternas livskvalitet kan höjas och deras livslängd ökas. Totalt omfattas Galaxy-programmet av minst 16 kliniska studier med mer än 80.000 medverkande patienter. Tio av studierna har redan påbörjats med över 9.000 patienter från 20 länder runt om i världen. De återstående studierna är i inledande fas och beräknas starta inom de närmaste månaderna. Crestor är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Media Enquiries: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Bakgrund: Studie 033 var en randomiserad, dubbelblind studie som pågick under 6 veckor vid 41 kliniker i USA och Kanada och omfattade män och kvinnor över 18 år med blodfettrubbningar. Medelvärdet i förändringen från utgångsläget till vecka 6 i fråga om lipidnivåer mättes för de olika doserna i doseringsintervallet för varje läkemedel, genom linjär regressionsanalys med kovariansanalys i de fall där det fanns ett linjärt samband mellan dosen och det uppmätta värdet. Beträffande andra parametrar tillämpades ANOVA för jämförelser mellan dosnivåerna. För ytterligare information: www.astrazenecapressoffice.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar