Nya studieresultat visar: Svenskar som lider av migrän föredrar Zomig Nasal framför andra migränmediciner

Majoriteten av migränpatienter föredrar att behandla sin sjukdom med migränsprayen ZomigNasal (zolmitriptan) från AstraZeneca, istället för att fortsätta med sin tidigare migränmedicin. Det visar resultatet av en ny svensk studie som publiceras idag i den medicinska tidskriften The Journal of Headache and Pain.

Det är den snabba och effektiva lindringen av symtomen som gör att nästan 70% av de patienter som deltog i studien, önskar fortsätta behandla sin migrän med Zomig Nasal. Nästan hälften av de patienter som vill fortsätta med Zomig Nasal fick få eller inga biverkningar av behandlingen, vilket ytterligare bidrog till deras val. Migränkliniken i Göteborg Totalt deltog 232 svenska patienter i studien som genomfördes vid Migränkliniken i Göteborg. Alla patienter hade en fastställd migrändiagnos och behandlades sedan tidigare med olika migränmediciner. Merparten av patienterna (89%) behandlades med en triptan. Efter att ha fått behandling med Zomig Nasal 5 mg för upp till sex migränattacker uppgav 90% av dem som tidigare använt sumatriptan nässpray (55 patienter) att de istället önskar fortsätta med Zomig Nasal. Dessutom uppgav nästan två tredjedelar av dem som normalt använde annan migränmedicin än triptaner att de önskar fortsätta med Zomig Nasal. - Resultatet visar att läkare bör vara lyhörda för patienternas preferens och välja de preparat alternativt beredningsformer som bäst motsvarar individens krav på en optimal migränbehandling. Patienterna blir mer nöjda om deras upplevelser och erfarenheter tas till vara, säger Carl Dahlöf, professor och verksamhetsansvarig vid Migränkliniken i Göteborg. Snabb smärtlindring viktigast Migrän är en utbredd sjukdom som drabbar 5-17% av befolkningen och är ungefär två till tre gånger vanligare bland kvinnor än män.1),2) En global enkät bland migränpatienter fastslog att det viktigaste vid migränbehandling är att uppnå snabb smärtlindring.1),3) Snabb och tillförlitlig effekt minimerar migränens inverkan på patienternas liv. I kliniska studier har Zomig Nasal visat signifikant lindring av migrän inom 15 minuter.4) - Zomig Nasal är ett mycket användbart alternativ när man vill uppnå optimal migränbehandling, speciellt för patienter som inte får tillräckligt snabb lindring av tabletter, säger doktor Andy Dowson, ansvarig för Headache Services, Kings College Hospital, London. För mer information angående studien, kontakta: Professor Carl Dahlöf, Migränkliniken Göteborg, telefon 031-77 413 75 För information om Zomig Nasal, kontakta: Gunilla Larsson, informationsansvarig CNS AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35 Eller besök: www.astrazeneca.se Referenser: 1.) MacGregor EA, Brandes J, Eikermann A (2003) Migraine prevalence and treatment patterns: the global Migraine and Zolmitriptan Evaluation Survey. Headache 43:19–26 2.) Dahlöf C, Linde M (2001) One-year prevalence of migraine in Sweden: a population-based study in adults. Cephalalgia 21(6):664–671 3.) Lipton RB, Hamelsky SW, Dayno JM (2002) What do patients with migraine want from acute migraine treatment? Headache 42(Suppl. 1):3-9 4.) Aschoff J, Gawel M, Lee J, Charlesworth BR, on behalf of the REALIZE study group (2003) Zolmitriptan nasal spray is highly efficacious and very fast acting in the treatment of acute migraine in a real-life setting: results from phase I of the REALIZE study [abstract]. Cephalalgia 23:711

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar