Patent för Prilosec har förklarats giltiga i USA-rättegång

Report this content

PATENT FÖR PRILOSEC HAR FÖRKLARATS GILTIGA I usa-RÄTTEGÅNG AstraZeneca meddelar idag att dom avkunnats av domaren Barbara Jones vid the Southern District Court of New York, innebärande att två patent ('230 och '505) rörande formuleringen av omeprazol, den aktiva substansen i Prilosec, ska anses giltiga till 2007. När det gäller talan om patentintrång i det konsoliderade målet avkunnade domaren följande: Företag Patent '230 Patent '505 Andrx intrång intrång Genpharm Intrång intrång Cheminor intrång intrång Kudco ej intrång ej intrång Domaren meddelade inget beslut gällande patent '281, som avser vissa tillverkningsprocesser för omeprazolprodukter. AstraZeneca hade stämt enbart Andrx angående detta patent. Rättegången, som inleddes den 6 december 2001, avslutades i juni i år. Sir Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef kommenterar: "Vi är nöjda med dagens dom som upprätthåller giltigheten i våra formuleringspatent och beslutet att företagen Andrx, Genpharm och Cheminor anses ha gjort intrång i patenten. När det gäller Kudco går vi nu igenom innehållet i domen och överväger fortsatta åtgärder. Prilosec används vid behandling av syrarelaterade mag/tarmsjukdomar och är AstraZenecas varumärkesnamn i USA för omeprazol. Under 2001 uppgick försäljningen av Prilosec i USA till 3,7 miljarder USD. Media Enquiries: Investor Relations: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Staffan Ternby, 070-557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Mike Rance, +44 (0) 207 304 5050 BAKGRUND: Det konsoliderade målet vid the South District Court of New York omfattar fyra tillverkare av generika och avser flera patent, inklusive de patent ('505 and' '230), som var föremål för beslut av domare Jones i dagens dom. Patent '281 rörde endast Andrx. Rättegångsförhandlingarna omfattade även följande patent: Patent '499 (sulfenamidsaltet i omeprazol) ansågs i ett summariskt avvisande ej som utsatt för intrång. AstraZeneca kan komma att överklaga avvisandet. Patenten '794 (omeprazol i kombination med klarithromycin vid behandling av H.pylori); '305 (kombinationsbehandling vid H.pylori-relaterad sjukdom); och '342 (H.pylori- behandling) har alla tidigare förklarats ogiltiga vid summarisk handläggning. AstraZeneca kan komma att överklaga även dessa beslut. Patent '431 avser substansen i omeprazol och löpte ut i oktober 2001 efter sex månaders förlängd ensamrätt på marknaden. Förlängningen beviljades som en följd av att AstraZeneca enligt en formell förfrågan från FDA tillhandahållit information om användning av Prilosec vid behandling av barn. Detta patent var ursprungligen en del av målet men eftersom patentet redan löpt ut ingick det inte i domen. Under 2001 uppgick den totala försäljningen av AstraZenecas omeprazol- produkter på världsmarknaden till 5,7 miljarder USD. I ett separat mål meddelades den 25 juni att domaren Jed Rakoff, vid the Southern District Court of New York, avvisat som ogiltiga två federala gruppstämningar från konsumenter och tredje part mot AstraZeneca. Genom att avvisa målen klargjorde domare Rakoff att målsägandena inte kunnat visa att de patentmål avseende Prilosec som AstraZeneca inlett mot 10 tillverkare av generika var "fingerade" eller olagliga försök att förhindra konkurrens från generiska produkter på marknaden. Bland de 10 tillverkarna av generika ingår de fyra företag som omfattas av det konsoliderade målet avseende patentintrång. Den tredje och enda övriga gruppstämningen från konsumenter drogs tillbaka av målsägandena efter domare Rakoffs beslut. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/12/20021012BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/12/20021012BIT00010/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar