Patentbesvärsrätten upprätthåller AstraZenecas tilläggsskydd för omeprazol

PATENTBESVÄRSRÄTTEN UPPRÄTTHÅLLER ASTRAZENECAS TILLÄGGSSKYDD FÖR OMEPRAZOL I SVERIGE AstraZeneca har erhållit ett beslut från Patentbesvärsrätten som innebär att företagets tilläggsskydd i Sverige för omeprazol, den aktiva ingrediensen i Losec, är giltigt och i kraft. Tilläggsskyddet löper ut i februari 2003. Utslaget går emot ett beslut från februari 2000 från Patent- och Registreringsverket (PRV) innebärande att det lagstadgade tilläggsskyddet för omeprazol skulle anses förfallet i och med avregistreringen av Losec kapslar. Försäljningen av Losec MUPS i Sverige motsvarade under 2000 något över en procent av den totala Losec-försäljningen. Substanspatentet för omeprazol i Sverige löpte ut i april 1999. Efter PRVs beslut att förklara det nationella tilläggsskyddet för omeprazol förfallet lanserade Scand Pharm en generisk omeprazol-produkt i Sverige. AstraZeneca begärde interimistiskt försäljningsförbud gentemot Scand Pharm för intrång i AstraZenecas övriga tilläggsskydd för omeprazol, detta tilläggsskydd utfärdades enligt EUs regelverk för tilläggsskydd. Försäljningsförbudet utfärdades och bekräftades senare efter huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Scand Pharm är därför förhindrade att sälja sin generiska omeprazol-produkt i avvaktan på slutligt avgörande. AstraZeneca har också inlämnat stämningsansökan mot Scand Pharm för intrång i formuleringspatentet för omeprazol. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, tel +44 20 7304 5033 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00520/bit0001.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar