Personer med schizofreni får bättre livskvalitet

Ny behandling godkänd Personer med schizofreni får bättre livskvalitet Läkemedelsverket har nu godkänt Seroquel (quetiapin) för behandling av schizofreni. Detta innebär stora möjligheter till förbättrad livskvalitet för alla de patienter som lider av schizofreni. Målet med medicinering är att minska symtomen och förhindra återfall i sjukdomen. Seroquel är en tablettbehandling som har god effekt på samtliga symtom vid schizofreni, medan biverkningarna är få och lindriga. Patienterna upplever därmed en förbättrad livskvalitet, vilket är oerhört värdefullt. "Detta är mycket positivt för alla de människor som drabbas av schizofreni. Denna nya behandlingsmöjlighet innebär att patienten kan uppnå en god livskvalitet trots en allvarlig sjukdom", säger doktor Ola Gefvert, överläkare vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet i Västerås. Cirka 40 000 människor i Sverige lider av schizofreni. Vid denna sjukdom är jag-uppfattningen svårt störd. Gränsen mellan egna tankar, syn- och hörselupplevelser är mycket diffus och en obehandlad patient kan därför uppleva sig mycket avvikande. Då personer med schizofreni nästan alltid saknar sjukdomsinsikt innebär symtomen ett stort lidande. Fördomarna och okunskapen om schizofreni i samhället leder dessutom ofta till isolering. God livskvalitet & få biverkningar Seroquel-behandlingen innebär att patienten kan uppnå en god livskvalitet, trots sin sjukdom. Symtomen vid schizofreni kan te sig mycket skrämmande och därför är det viktigt med en behandling som snabbt och effektivt minskar dessa. Seroquel har god effekt på samtliga symtom vid schizofreni 1). Behandlingen gör att patienterna generellt sett mår bättre 2) och ökar förutsättningarna för att han/hon kan bo själv, klara av social samvaro och i bästa fall leva ett ganska normalt liv. Seroquel är mycket vältolererat. Inte ens vid den högsta rekommenderade doseringen är förekomsten av extra-pyramidala symtom (EPS) vanligare än vid behandling med placebo (sockerpiller) 3). EPS-biverkningar är annars vanligt förekommande vid schizofrenibehandling och innebär bland annat obehagliga upplevelser av inre oro, svårigheter att sitta still samt minskad mimik och stelhet. Med äldre typer av behandling är det dessutom vanligt med en hormonrubbning som gör att patienten får en förhöjd mängd av hormonet prolaktin i kroppen. Denna så kallade prolaktin-stegring kan i sin tur leda till sexuell dysfunktion (erektionsproblem m m) liksom förlust av sexlusten. Vid behandling med Seroquel är dessa hormonnivåer (av prolaktin) emellertid jämförbara med placebobehandling3 vilket gör att obehagliga följdbiverkningar kan undvikas. "Seroquel minskar effektivt symtomen vid schizofreni samtidigt som biverkningarna är få och lindriga - en kombination som är oerhört värdefull för patienten", säger doktor Ola Gefvert. Stor behandlingserfarenhet Drygt 4 miljoner människor runt om i världen har redan behandlats med Seroquel, som nu är godkänt i totalt 76 länder för behandling av schizofreni. Seroquel är ett atypiskt antipsykotikum som verkar genom att hämma framförallt dopamin och serotinin i hjärnan. En tablett tas två gånger dagligen. Doseringen anpassas individuellt utifrån patientens behov. För medicinska frågor, v g kontakta Dr Ola Gefvert, överläkare vid psykiatriska kliniken, Centrallasarettet i Västerås, telefon 021-17 33 69 eller mobil 070-208 99 41. Dr Johan Brun, medicinsk chef centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 273 20 eller mobil 0703-92 78 52. För övrig information, v g kontakta Annika Åkervall, informatör/PR-ansvarig centrala nervsystemet, AstraZeneca Sverige, telefon 031-776 36 37 eller e-post annika.akervall@astrazeneca.com Investor Relations: Staffan Ternby, informationschef AstraZeneca AB, telefon 08-553 261 07, alt 070-557 43 00 Seroquel är ett registrerat varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Referenser: 1. Nasrallah H and Tandon R, Journal of Clinical Psychiatry, 2002;63 (Suppl 13) 2. Hellewell JSE et al, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1999;3:105-113 3. Aravanitis L et al, Biological Psychiatry, 1997; 42: 233-246 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00250/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00250/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00250/wkr0003.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se