REKRYTERINGEN SLUTFÖRD TILL KLINISK STUDIE MED CEROVIVE

AstraZeneca meddelar idag att rekryteringen slutförts tidigare än beräknat av patienter till studien SAINT I, en av två fas III-studier (SAINT I och II). Studien är utformad för att fastställa effekten av Cerovive (NXY-059) på funktionsnedsättning och neurologisk återhämtning efter akut ischemisk stroke (slaganfall). Rekryteringen fortsätter i den parallella fas III-studien (SAINT II) och fas IIb-studien CHANT (Cerebral Hemorrhagic And NXY-059 Treatment). SAINT I och II är två multinationella, dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier med parallella grupper utformade för att att fastställa effekten av Cerovive på funktionsnedsättning och neurologisk återhämtning efter akut ischemisk stroke. CHANT är en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper för att undersöka säkerhet och tolererbarhet vid 72 timmars infusion av Cerovive hos vuxna patienter som drabbats av akut hjärnblödning. SAINT-studierna av Cerovive genomförs på omkring 400 kliniker i 40 länder över hela världen (Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Kanada och Latinamerika) med över 3 000 deltagande patienter, för att utvärdera effekten av substansen vid behandling av patienter som drabbats av akut ischemisk stroke. Säkerheten för de deltagande patienterna övervakas fortlöpande. CHANT-studien innefattar ca 150 kliniker i 21 länder. Cerovive (NXY-059) är en nervskyddande substans med förmåga att fånga fria radikaler. Substansen är under utveckling av AstraZeneca, som licensierat originalsubstansen från Renovis, Inc. Cerovive (NXY-059) är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 26107 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 26107 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera