Tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Astra

TVÅNGSINLÖSEN AV KVARVARANDE AKTIER I ASTRA AstraZeneca betalar ut preliminärt belopp AstraZenecas rätt av förvärva kvarvarande Astra-aktier har nu fastställts i en skiljedom i Sverige. Därmed utbetalas nu ett belopp på 173,21 kr per aktie till innehavarna av dessa aktier. Beloppet är det som föreslagits av AstraZeneca i inlösenprocessen. Förfarandet att fastställa ett slutligt belopp per aktie kommer att fortsätta. Om skiljenämnden skulle fastställa ett högre lösenbelopp än 173,21 kr per aktie kommer ett tilläggsbelopp jämte ränta att utbetalas till aktieägarna. Antalet aktier som byttes mot AstraZeneca-aktier i samband med fusionen i april 1999 motsvarade 99,6 procent av det totala antalet aktier i Astra AB. Återstående 0,4 procent av aktierna omfattas av detta tvångsinlösen- förfarande. Kontaktperson: Staffan Ternby, 08-553 261 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar