Atea - resultatförbättring tredje kvartalet 2004

Atea - resultatförbättring tredje kvartalet 2004 Pressmeddelande Stockholm 2004-11-05 Ateas rörelseresultat för tredje kvartalet 2004 innebär en markant förbättring jämfört med tredje kvartalet 2003. (MSEK) Kvartal 3 Kvartal 3 2003 Jan-Sept 2004 Jan-Sept 2003 2004 Omsättning 1.139 927 3.702 3.460 Rörelseresultat före goodwill- avskrivningar (EBITA) 5* -8 47* 35 Rörelseresultat före skatt -6* -17 17* 9 * inklusive 13 msek i kostnader av engångskaraktär avseende utgifter för omstruktureringsåtgärder i samband med förvärven av de finska bolagen Atea Novosys Oy och Atea X-Way Oy, vilka konsolideras i koncernen fr.om juni 2004 Frånsett kostnader av engångskaraktär förbättrades rörelseresultaten i Danmark, Finland och Norge för såväl tredje kvartalet som för perioden januari - september 2004 jämfört med motsvarande perioder 2003. Resultatförbättringarna förklaras främst av högre omsättning samt i Finland även av synergieffekter från integrationen av de förvärvade bolagen Atea Novosys Oy och Atea X-Way Oy. Sverige visar fortsatt tillfredsställande lönsamhet trots att rörelseresultatet påverkats negativt av lägre omsättning inom Hem-PC. - Våra helhetsåtaganden när det gäller hantering av kompletta IT-arbetsplatser fortsätter att vinna mark. Vi har gjort ett antal mycket intressanta affärer under perioden. Allt fler väljer att helt överlämna arbetsplatshanteringen till Atea för att i högre grad kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ser också ett allt större intresse för vårt analysverktyg Atea Metoden, som på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt hjälper våra kunder att analysera och sänka sina IT-kostnader, säger Thomas Keifer, koncernchef, Atea. - Integrationsarbetet i Finland efter förvärven av Novosys och X-Way är nu klart. Den mest påtagliga effekten av sammangåendet är att vi har förstärkt vår organisation med ytterligare 150 mycket kvalificerade medarbetare som möter våra kunders krav på kompetens och erfarenhet, säger Thomas Keifer. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea har cirka 850 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. I juni 2004 förvärvade Atea Novosys och WM-data X-Way i Finland, med en sammanlagd omsättning 2003 på cirka 1 200 MSEK. Atea ägs av det internationella investmentbolaget 3i, WM-data, samt Ateas ledning. www.atea.se (där finns även foton på Ateas kontaktpersoner, se Pressrum) För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Thomas Keifer, CEO Tel: 0709-197131 E-post: thomas.keifer@atea.com Atea Tomas Kihlstrand, CFO Tel: 0709-197132 E-post: tomas.kihlstrand@atea.com Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0709-197135 E-post: johan.scherlin@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20170/wkr0010.pdf

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar