Atea: kraftig satsning på tillväxtområdet server- och datalagringslösningar

Atea: kraftig satsning på tillväxtområdet server- och datalagringslösningar Pressmeddelande Stockholm, 2002-06-03 Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter, gör en kraftig satsning på server- och datalagringslösningar. Målet är att fördubbla omsättningen inom detta område och på ett tydligare sätt förpacka och erbjuda den erfarenhet och kompetens som företaget har. Satsningen bygger på en omfattande analys av marknaden och bedömningen att detta är ett område med stor tillväxtpotential. Mängden information som behöver lagras ökar lavinartat - vissa beräkningar pekar på att volymerna fördubblas vartannat år. Samtidigt ökar behovet av 100-procentig tillgänglighet till informationen, när IT- systemen blir alltmer affärs- och verksamhetskritiska. - Blandade servermiljöer och utspridda system för informationslagring har aldrig varit någon bra lösning. Men med tanke på de allt hårdare krav som ställs kan en ogenomtänkt IT-miljö vara en tickande bomb. Det gäller att välja lösningar som fungerar, både idag och imorgon, säger Johan Scherlin, nordisk marknadsdirektör, Atea. Han fortsätter: - Det finns ett behov hos kunderna av en oberoende rådgivare vid köp av IT-produkter, området server- och datalagring är ett bra exempel på detta. Vi ska ta den positionen, men utan att för den skull bli konsulter på heltid. Vår styrka är att vi kan produkterna mycket väl och är vana att ta ett helhetsgrepp med hjälp av vårt koncept Atea Value Chain. - Atea är redan störst i Norden vad gäller försäljning av Intel-baserade servrar och vi ska nu fördubbla vår omsättning inom segmenten server- och datalagring Det vi gör nu är att vi på ett tydligare sätt förpackar och erbjuder den långa erfarenhet och djupa kompetens som vi har, till exempel i form av olika tjänstepaket för genomgång och analys av kundens IT-milljö, säger Johan Scherlin. Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea har 700 medarbetare i hela Norden. Atea ägs sedan 1 oktober 2001 av WM- data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Thomas Keifer är koncernchef för Atea. Vd för Atea Sverige AB är Pär Aspengren. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera sina kunders hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Se vidare www.atea.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0733-98 43 10 E-post: johan.scherlin@atea.com Atea Pär Aspengren, VD Atea Sverige Tel: 0733-98 55 00 E-post: par.aspengren@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar