Atea: Ökad lönsamhet under Q2 och stärkt nordisk position efter förvärv i Finland

Atea: Ökad lönsamhet under Q2 och stärkt nordisk position efter förvärv i Finland Pressmeddelande Stockholm, 2004-08-05 Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter och relaterade tjänster, omsatte andra kvartalet 2004 1315 MSEK (1321 MSEK andra kvartalet 2003). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) för andra kvartalet 2004 uppgick till 29 MSEK (26 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 20 MSEK (17 MSEK). De i Finland förvärvade bolagen Novosys Oy och X-Way Oy ingår i koncernen från och med juni 2004. Summerat för första halvåret 2004 är omsättningen 2563 MSEK (2545 MSEK). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) för första halvåret är 42 MSEK (43 MSEK) och resultatet före skatt 23 MSEK (26 MSEK). Rörelseresultaten förbättrades i Finland och Danmark jämfört med motsvarande period 2003. Sverige visar fortsatt tillfredsställande lönsamhet. Norge har visat ett något svagare halvår än föregående år. - Under andra kvartalet har vi i linje vår med tillväxtstrategi stärkt positionen i Finland genom förvärven av Novosys och X-Way från WM-data. Det har redan givit positiva resultat såväl marknadsmässigt som lönsamhetsmässigt. Integrationsarbetet som påbörjades under juni kommer även att påverka tredje kvartalet. Vi utvecklar och befäster vår position som Nordens ledande leverantör av IT-produkter, infrastruktur och relaterade tjänster, säger Thomas Keifer, koncernchef i Atea. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea har cirka 850 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. I juni 2004 förvärvade Atea Novosys och WM-data X-Way i Finland, med en sammanlagd omsättning 2003 på cirka 1 200 MSEK. Atea ägs av det internationella investmentbolaget 3i, WM-data, samt Ateas ledning. www.atea.se (där finns även foton på Ateas kontaktpersoner, se Pressrum) För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Thomas Keifer, CEO Tel: 0709-197131 E-post: thomas.keifer@atea.com Atea Tomas Kihlstrand, CFO Tel: 0709-197132 E-post: tomas.kihlstrand@atea.com Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0709-197135 E-post: johan.scherlin@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20190/wkr0001.pdf

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar