Atea och Rubik lanserar metod för lägre IT-kostnader

Atea och Rubik lanserar metod för lägre IT-kostnader Pressmeddelande Stockholm, 2003-03-25 Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter och relaterade tjänster, och konsultföretaget Rubik har tagit fram en arbetsmetod som på ett konkret och enkelt sätt hjälper företag och organisationer att identifiera och sänka IT-kostnaderna. En PC-arbetsplats kostar enligt analysföretag som Gartner Group i snitt cirka 80 000 kronor per användare och år. Denna kostnad kan Atea i de flesta fall sänka väsentligt. Besparingar på 30 procent är erfarenhetsmässigt inget ovanligt. - Många verksamheter har idag ett akut behov att sänka sina IT- kostnader. Vi kan hjälpa dem att snabbt gå från ord till handling. Många efterfrågar en handfast och kostnadseffektiv arbetsmetod, där steget är kort från identifierade besparingsmöjligheter till konkreta åtgärder, säger Pär Aspengren, VD, Atea Sverige. - Vi jobbar ju med detta varje dag, vår affärsidé är att förenkla och effektivisera våra kunders hantering av IT-produkter. Men vi är inte konsulter. Därför förstärker vi vår analys - och rådgivningskompetens genom samarbetet med Rubik, som har spetskompetens och lång erfarenhet inom området TCO-analyser, säger Mattias Lindell, TCO-expert och ansvarig för Atea-metoden, Atea Sverige. Atea-metoden innebär kort sammanfattat en inventering av kostnader för inköp, installation och utrangering av IT-utrustning. Arbetsmetodiken liknar den som Gartner Group använder när de gör TCO-analyser (Total Cost of Ownership). Kostnadsindelningen är verksamhetsoberoende och tillämpbar på alla typer av verksamheter. Atea-metoden ger på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt en bild av besparingspotentialen och hjälp att snabbt realisera denna. Konsultföretaget Rubik är ett fristående företag inom IT Value Management. Företaget är Certifierad Gartner Group TCO-partner och har lång erfarenhet vad gäller effektivisering av IT-verksamhet. Företaget gör nu en kraftig satsning på att växa på den svenska marknaden. - Avkastningen på IT-investeringar och kostnadskontroll är de två områden som förmodligen har störst potential att påverka företagens konkurrenskraft. Idag kan ingen acceptera att IT-kostnaderna fortsätter öka samtidigt som kopplingen mellan IT och verksamhetens strategi är oklar. De verksamheter som inte har en plan för hur nyttoeffekten ökas och kostnaderna sänks får det tufft framöver, säger Jan Granqvist, VD, Rubik Sverige. Begreppet TCO (Total Cost of Ownership) vad gäller PC-arbetsplatser lanserades av Gartner Group i mitten av 1990-talet och fick stor uppmärksamhet. Insikten om att det finns stora dolda kostnader i de flesta verksamheters hantering av IT-produkter och mycket pengar att spara på ändrat arbetssätt, fick många att reagera. Men sedan dess har relativt lite hänt. TCO-begreppet har används flitigt i olika sammanhang, men många verksamheter har fortfarande onödigt höga kostnader, såväl synliga som dolda. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har 700 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se Rubik är en leverantörsoberoende specialist inom området IT Value Management. Företaget hjälper verksamheter att koordinera IT med verksamhetens strategi genom att optimera förhållandet mellan kostnader och nyttovärdet av informationsteknologi. Rubik har 40 anställda och finns i Oslo, Stockholm, Helsingborg och Köpenhamn. Företaget har som mål att bli Nordens ledande leverantör av IT Value Management. www.rubik.biz För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Pär Aspengren, VD Atea Sverige Tel: 0733-98 55 00 E-post: par.aspengren@atea.com Atea Mattias Lindell Tel: 0733-98 44 78 E-post: mattias.lindell@atea.com Rubik Jan Granqvist, VD Rubik Sverige Tel: 0730-22 20 30 E-post: jan.granqvist@rubik.biz Rubik Per Sellgren, verksamhetskonsult/certifierad TCO-analytiker Tel: 0730-22 20 36 E-post: per.sellgren@rubik.biz Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0733-98 43 10 E-post: johan.scherlin@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar