Starkt andra kvartal för Atea

Report this content

Starkt andra kvartal för Atea Pressmeddelande Stockholm, 2002-08-21 Trots en fortsatt svag marknad redovisar Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter, ett starkt resultat även för andra kvartalet 2002. Omsättningen uppgick till 1929 MSEK, en ökning med 24 procent jämfört med första kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 41 MSEK (21 MSEK första kvartalet). Resultatet efter finansnetto uppgick till 30 MSEK (9 MSEK). Det förbättrade resultatet beror bland annat på ökade marknadsandelar, men också på fortsatt fokus på intern effektivisering, kostnadskontroll och minskad kapitalbindning. Två affärsområden som har haft och förväntas fortsätta att ha en stark tillväxt är Licenser samt Server- och datalagringslösningar. Atea har en stark position vad gäller rådgivning och försäljning i dessa marknadssegment och har under andra kvartalet lanserat ytterligare kraftiga satsningar och fokus på dessa affärsområden. Affärsområde hem-pc försäljning till stora företag och organisationer har också fortsatt att utvecklas starkt i Sverige under andra kvartalet. Summerat för första halvåret 2002 var omsättningen 3479 MSEK och resultatet efter finansnetto 39 MSEK. - Vi hade ett bra första kvartal och fortsätter den positiva trenden med ett ännu bättre andra kvartal, trots att marknaden fortfarande är dämpad och tillväxten svag generellt sett, säger Thomas Keifer, koncernchef Atea. Han fortsätter: - I det rådande marknadsläget måste vi dels bli ännu bättre på att skapa mervärde för våra kunder, dels fortsätta att arbeta intensivt med att utveckla vår interna effektivitet. Men det här resultatet ger indikationer om att vi är på rätt väg. - Vi har tagit marknadsandelar i flera segment och vi räknar med att denna trend fortsätter. Vår affärsmodell vinner mark, kundernas köpbeteende förändras från enbart hårdvarufokus till fokus på en fungerande helhetslösning med effektiv logistik, integration och värdeadderande tjänster, säger Johan Scherlin, nordisk marknadsdirektör, Atea. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera sina kunders hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har 700 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2001 uppgick till 6 013 MSEK www.atea.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Thomas Keifer, koncernchef Atea Tel: 0733-98 00 06 E-post: thomas.keifer@atea.com Atea Pär Aspengren, VD Atea Sverige Tel: 0733-98 55 00 E-post: par.aspengren@atea.com Atea Rolf Eriksson, finans/ekonomi Tel: 0733-98 55 01 E-post: rolf.eriksson@atea.com Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0733-98 43 10 E-post: johan.scherlin@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00250/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar