Starkt helårsresultat

Atea: Starkt helårsresultat Pressmeddelande Stockholm, 2003-02-13 Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter och relaterade tjänster, redovisar trots en svag marknad ett positivt resultat för helåret 2002. Omsättningen uppgick till 6061 MSEK (6013 MSEK 2001). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 104 MSEK (101 MSEK). Vinsten före skatt blev 64,9 MSEK (19,3 fjärde kvartalet 2001*). - Vi hjälper våra kunder att tjäna pengar genom att effektivisera deras IT-infrastruktur och hantering av IT-produkter. Det finns ett ökande intresse för vårt sätt att ta ett helhetsgrepp inom det här området, säger Thomas Keifer, koncernchef, Atea. Han fortsätter: - Att sänka IT-kostnaderna kommer även fortsatt att vara en mycket viktig fråga för de flesta större företag och organisationer. Vi har under året tagit ytterligare ett steg uppåt i värdekedjan och förstärkt vår kompetens som rådgivare och effektiviseringsexperter inom IT- infrastrukturområdet. Under året har Atea genomfört fokuserade nordiska satsningar inom ett antal prioriterade affärsområden och marknadssegment. Det har givit resultat. Trots en svag nordisk IT-marknad under året, har Atea vuxit kraftigt och tagit marknadsandelar inom viktiga segment. I Sverige, Ateas största marknad, har framgången varit stor inom affärsområdet offentlig sektor (stat, kommuner, landsting). Tillväxten blev totalt 107 procent och Ateas totala marknads- andel inom offentlig sektor fördubblades till 18 procent. Inom affärsområdet Hem-PC befäste Atea positionen som Sveriges största leverantör, med 55 000 levererade utrustningar. Atea har också ytterligare stärkt positionerna inom försäljning och hantering av programvaru-licenser (License Management). Tillväxten i Sverige blev 14 procent. Atea är marknadsledare när det gäller volymlicensavtal från bland andra Microsoft, IBM och Novell. För Microsofts produkter har Atea nu en marknadsandel på 24 procent. - Vi har haft ett bra år med tanke på marknadsläget och även om vändningen verkar dröja, ser vi positivt på framtiden. Efter flera år av återhållsamhet när det gäller IT-investeringar, har många företag och organisationer ett stort behov av byta och uppgradera befintlig IT- infrastruktur, säger Pär Aspengren, VD, Atea Sverige. Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. * Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har 700 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2001 uppgick till 6 013 MSEK. www.atea.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Atea Thomas Keifer, koncernchef Atea Tel: 0733-98 00 06 E-post: thomas.keifer@atea.com Atea Rolf Eriksson, finans/ekonomi Tel: 0733-98 55 01 E-post: rolf.eriksson@atea.com Atea Pär Aspengren, VD Atea Sverige Tel: 0733-98 55 00 E-post: par.aspengren@atea.com Atea Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0733-98 43 10 E-post: johan.scherlin@atea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar