Atlas Copco; Mazzalupis kommentar till fjärde kvartalets resultat

Mazzalupis kommentar till fjärde kvartalets resultat Stockholm, 12 februari, 2001-Under det fjärde kvartalet 2000, ökade Atlas Copcos fakturering med 22 procent. Rörelseresultatet ökade 30 procent, till rekordhöga 1 823 MSEK. "Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster fortsatte att öka under det fjärde kvartalet, och vi uppnådde ytterligare förbättrat resultat," kommenterade Giulio Mazzalupi, VD och koncernchef för Atlas Copco. Orderingången ökade 7 procent i volym jämfört med samma period året innan. "Avmattningen i USA påverkade försäljningen av vissa produkter negativt, särskilt förbrukningsvaror. Samtidigt så fortsätter trenden att hyra utrustning istället för att äga den, och som en följd av detta växte maskinuthyrningsverksamheten snabbare än de industrisegment den vänder sig till." Atlas Copcos orderingång ökade 28 procent under år 2000, motsvarande en volymökning på 11 procent för jämförbara enheter. Faktureringen ökade även den med 28 procent till 46 628 MSEK, en volymökning på 12 procent. Rörelsemarginalen var 13,7 procent (12,3), och 14,2 procent under kvartalet. "Vi är stolta över vad gruppen har åstadkommit under år 2000. Vi har ytterligare stärkt vår redan starka position på marknaden och förbättrat vår förmåga att reagera snabbt på förändringar." Atlas Copco har under året integrerat ny teknologi både i produkter och processer. "Vi har lanserat det största antalet innovativa produkter någonsin under ett enskilt år. Vi har ökat vår effektivitet och blivit både snabbare och mer tillförlitliga genom att integrera Internet teknologi i våra processer. Detta gör att vi dessutom når en större marknad än tidigare." Sedan 1997 verkar Atlas Copco inom den växande industrin för maskinuthyrning i USA. Idag svarar affärsområdet Atlas Copco Rental Service för nära en tredjedel av gruppens fakturering. "Vår totala marknadsandel inom maskinuthyrning är ännu relativt låg och vi har goda möjligheter att öka vår marknadspenetration samt att expandera inom nya områden, både inom och utanför USAs gränser. Det finns fortfarande utrymme för ytterligare effektivitetsförbättningar särskilt när det gäller hanteringen av hyresflottan och på logistiksidan." Sammantaget förväntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att ligga på nuvarande nivå. "Prognosen för efterfrågan på kort sikt varierar mellan olika marknader. Sammantaget, så tror vi på en fortsatt hög efterfrågenivå, men utan den goda tillväxt som karaktäriserade förra året." Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2000 uppgick Gruppens omsättning till över 46 BSEK, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Gruppen hade mer än 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning, lätt entreprenad och demolering, monteringssystem och relaterad service och maskinuthyrning. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com. Atlas Copco-gruppen Resultatöversikt för perioden fram till 31 december, 2000 Atlas Copco-gruppen Okt. - Dec. Förän Jan. - Dec. Förän d. d. 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 12 10 +19 46 36 +28 177 210 628 534 Fakturering 12 10 +22 46 36 +28 841 507 527 234 Rörelseresultat 1 823 1 400 +30 6 392 4 470 +43 - i procent av 14 ,2 13 ,3 13 ,7 12 ,3 fakturering Resultat efter 1 371 1 022 +34 4 689 3 412 +37 finansiella poster - i procent av 10 ,7 9 ,7 10 ,1 9 ,4 fakturering Vinst per aktie*, 4:12 3:27 13:95 11:50 SEK *) Totalt antal aktier: 209.6 m. (195.3) Okt. - Dec. Förän Jan. - Dec. Förän d. d. 2000 1999 % 2000 1999 % Kompressorteknik Orderingång 3 785 3 207 +18 15 12 +16 098 965 Fakturering 4 107 3 521 +17 14 13 +11 720 202 Rörelseresultat 795 612 +30 2 737 2 153 +27 - i procent av 19,4 17,4 18,6 16,3 fakturering Anläggnings- och gruvteknik Orderingång 1 753 1 658 +6 6 921 6 062 +14 Fakturering 1 898 1 572 +21 7 083 5 725 +24 Rörelseresultat 171 121 +41 650 397 +64 - i procent av 9,0 7,7 9,2 6,9 fakturering Industriteknik Orderingång 2 876 2 626 +10 11 10 +8 425 553 Fakturering 3 161 2 730 +16 11 10 +11 454 345 Rörelseresultat 378 271 +39 1 238 1 032 +20 - i procent av 12,0 9,9 10,8 10,0 fakturering Rental Service Fakturering 3 849 2 815 +37 13 7 434 +88 955 Rörelseresultat 532 422 +26 1 855 1 010 +84 - i procent av 13,8 15,0 13,3 13,6 fakturering Mer detaljerad information rörande 4:e kvartalets resultat redovisas i kvartalsrapporten. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenterats kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjuktureffekter valutakurs- och räntefluktationer politiska risker inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning produktutveckling kommersiella och tekniska svårigheter leveransstörningar och stora kundkreditförluster. För ytterligare information: Annika Berglund Senior Vice President Group Communications (media) Tel +46 8 743 8070 mobil +46 70 322 8070 annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson Investor Relations Manager (analytiker) Tel +46 8 743 8291 mobil +46 70 518 8291 mattias.olsson@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar