Atlas Copco's affärsområde rental service etablerar intern leverantör av tjänster

Atlas Copco's affärsområde Rental Service etablerar intern leverantör av tjänster Affärsområdet Rental Service har etablerat en tredje affärsenhet, kallad ISP (Innovative Services Provider). ISP kommer att erbjuda affärsområdets två divisioner, Prime Service och Rental Service Corporation (RSC), en intern "outsoucing"-lösning inom områdena inköp och styrning av hyresflottan, personal, informationsteknologi, företagsförvärv, finans och redovisning, samt marknadsstöd och kommunikation. ISPs mål är att på ett effektivt sätt erbjuda tjänster med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Jämfört med Atlas Copco ASAP i Europa (Advanced Service and Administration Provider), kommer ISP dessutom att leverera tjänster inom områdena styrning av hyresflottan, marknadsstöd och kommunikation. "Etableringen av ISP är ett sätt att vidare formalisera utvecklingen av synergier inom speciella områden mellan de två divisionerna," sa Tom Bennett, Senior Executive Vice President för affärsområdet Rental Service. "Detta gör att vi kan genomföra pågående projekt på kortare tid, och att resultat uppnås snabbare." ISP kommer att ha en ledningsgrupp med anställda från både RSC och Prime. Mark Cohen, VD för Atlas Copco North America, Inc., kommer att verka som tillförordnad chef. Affärsenheten kommer att ha lokalt placerade medarbetare i Scottsdale, Arizona, Houston, Texas, samt på olika platser inom bolagens enheter runt om i Nordamerika. Förvärvet av RSC i juli förra året var i hög grad ett komplement till Prime Service, Inc., och synergier identifierades inom ett antal områden. Vid sidan av synergierna inom affärsområdet, medförde förvärvet en bättre möjlighet att samverka med övriga Atlas Copco divisioner. Dessutom fick affärsområdet Rental Service omedelbart nytta av ökad tillgång till kapital till lägre kostnad. Rental Service är ett affärsområde inom Atlas Copco gruppen, en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 1999 uppgick företagets omsättning till 36 234 MSEK, med 97 procent av omsättningen utanför Sverige och företaget hade mer än 26 000 anställda. Atlas Copco- företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning, lätt entreprenad och demolering, monteringssystem och relaterad service och maskinuthyrning. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco.com För vidare information vänligen kontakta: Annika Berglund, Senior Vice President, Corporate Communications, Atlas Copco AB Phone: +46-(0)8-743 80 70 e-mail: annika.berglund@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar