Atlas Copcos bolagsstämma 2003 i korthet

Atlas Copcos bolagsstämma 2003 i korthet Stockholm den 29 april 2003-Igår kväll höll Atlas Copco sin ordinarie bolagsstämma. I sitt anförande rapporterade Gunnar Brock, VD och koncernchef, om Gruppens verksamhet under 2002 och om den strategiska inriktningen. I talet till aktieägarna lyfte Brock fram Gruppens strategiska inriktning; § Vi fokuserar på organisk tillväxt, men fortsätter att genomföra kompletterande förvärv. § Vi kommer att utveckla eftermarknadsstrategin, användningen av produkter, inom samtliga affärsområden ytterligare. § Då många kunder ser fördelar med att hyra istället för att köpa, är uthyrning en central del av vår verksamhet. § De marknader där vi avser att växa är de med stor potential för oss, såsom Asien, Ryssland, Östeuropa och USA. § Förnyelse och förmågan att ständigt utveckla och lansera nya och bättre produkter utgör grunden för vår tillväxt. Brock avslutade med att säga att genom det pågående arbetet med etik, miljö och socialt ansvar kommer den redan starka företagskulturen att förstärkas ytterligare. Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till SEK 5.75 per aktie. Den 2 maj 2003 godkändes som avstämningsdag. Utdelningen beräknas sändas från Värdepapperscentralen VPC AB den 7 maj 2003. Stämman gjorde omval av följande medlemmar i styrelsen: Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Sune Carlsson, Kurt Hellström, Thomas Leysen, Ulla Litzén och Charles E. Long. Staffan Bohman och Anders Ullberg valdes till nya styrelsemedlemmar. I samband med bolagsstämman höll styrelsen ett konstituerande möte, då Sune Carlsson valdes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande. Styrelsen utsåg Sune Carlsson, Jacob Wallenberg och Kurt Hellström till att bilda kommittén för ersättningar och till medlemmar i revisionskommittén utsågs Sune Carlsson, Ulla Litzén och Thomas Leysen. Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder svenska kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com Till redaktionen: Brocks anförande på stämman kommer att publiceras i sin helhet på Gruppens hemsida: www.atlascopco-group.com > Investerare KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör Tel: 08 743 8070, eller 070 322 8070, annika.berglund@se.atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar