Brocks kommentar till Atlas Copcos 2:a kvartalsrapport 2003

Brocks kommentar till Atlas Copcos 2:a kvartalsrapport 2003 Stockholm den 17 juli 2003-Atlas Copco har idag rapporterat sitt resultat för det andra kvartalet. "Faktureringen ökade i volym och vi har lyckats skapa ökad vinst under kvartalet," säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. "Det har skett utan stöd från en ökad efterfrågan från marknaden, utan ett internt arbete för att minska tillverkningskostnaderna och öka effektiviteten har bidragit till det goda resultatet." Orderingången blev MSEK 11,498 (12,641) under det andra kvartalet, vilket motsvarar en volymminskning på 1%. Faktureringen uppgick till MSEK 11,148 (12,105), en ökning med 1% i volym. Vinst efter finansiella poster ökade till MSEK 1,212 (1,074), motsvarande en marginal på 10.9% (8.9), trots en negativ valutaeffekt på MSEK 275. Rörelsemarginalen uppgick till 11.7% (10.8). Vinsten per aktie ökade 20% till SEK 3.87 (3.22). "Bland höjdpunkterna finns prestationsförbättringen inom affärsområdet Maskinuthyrning, som vi är mycket nöjda med. Kompressorteknik har ännu en gång visat sin förmåga att leverera goda resultat och dessutom ökade orderingången med 2% i volym. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik uppnådde en hälsosam tillväxt i ordervolym under kvartalet. Vi är också glada över att Industriteknik återigen har uppnått en rörelsemarginal på 10%." "Vårt starka fokus på att vidareutveckla eftermarknadsverksamheten visar goda resultat inom alla tillverkande affärsområden." Det operativa kassaflödet var fortsatt högt även under andra kvartalet. "Ett högt och stabilt kassaflöde är ett kännetecknen på en effektiv verksamhet." Faktureringen för de första sex månaderna 2003 uppgick till MSEK 21,548 (23,740), en minskning med 9% påverkat av en svag dollar, vilket motsvarar en minskning på 1% i volym. Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 2,168 (1,986), en marginal på 10.1% (8.4). Rörelsemarginalen uppgick till 11.0% (10.4). Sammantaget förväntas efterfrågan på Atlas Copco-gruppens produkter och tjänster vara oförändrad eller bli något bättre. "Framöver förväntas aktivitetsnivån inom bygg- och anläggningsindustrin att vara fortsatt svag. Däremot finns några tecken på en förnyad tillförsikt inom industrin, samtidigt som efterfrågan från gruvindustrin tros fortsätta på ett gynnsamt spår." Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB Tel 08 743 8070 alt. 070 322 8070, annika.berglund@se.atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar