Brocks kommentar till Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport

Brocks kommentar till Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport Stockholm den 3 februari 2003-I dag rapporterade Atlas Copco-gruppen en orderingång för fjärde kvartalet på MSEK 11,414 (12,343). Den är påverkad av en negativ valutaomräkningseffekt på 10% och den motsvarar en volymökning på 2%. "Vi är glada att 2002 avslutades med ett kvartal med volymtillväxt," säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. "Generellt sett har vi vuxit på marknader där det fortfarande finns stor potential för oss, som i Kina och i Ryssland." Under fjärde kvartalet blev faktureringen MSEK 11,949 (13,117). Vinsten efter finansiella poster uppgick till MSEK 1,254 (1,054), motsvarande en marginal på 10.5% (8.0). Rörelsemarginalen blev 10.9% (11.8) exklusive jämförelsestörande poster. "Trots den större negativa valutapåverkan som orsakades av den svagare dollarn lyckades vi ändå uppnå en bra rörelsemarginal." För helåret 2002 blev faktureringen MSEK 47,562 (51,139), en minskning på 7%, motsvarande en volymminskning på 3%. Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 4,481 (4,700), en marginal på 9.4% (9.2), före den nedskrivning av goodwill på MSEK 6,950 som bokfördes under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet fortsatte affärsområdet Kompressorteknik att växa med fortsatt höga rörelsemarginaler. Marknadens efterfrågan innebar ingen förbättring för affärsområdet Maskinuthyrning. Sammantaget minskade hyresintäkterna något i volym, men det var positivt att en tillväxt för jämförbara depåer har uppnåtts. Affärsområdet Industriteknik har genomfört den första fasen i Europalanseringen av varumärket Milwaukees elverktyg. Rörelsemarginalen uppgick till 11%. Affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik redovisade en volymtillväxt för orderingången även under detta kvartal. Sammantaget förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter och tjänster vara oförändrad under det kommande kvartalet, dock har den politiska situationen i Mellanöstern ökat osäkerheten. KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör (media) 08-743 8070 alt. 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson, Chef investerarrelationer (analytiker) 08-743 8291 alt. 070-518 8291, mattias.olsson@atlascopco.com Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till 48 miljarder svenska kronor, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har cirka 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar