Brocks kommentar till Atlas Copcos tredje kvartal 2002

Report this content

Brocks kommentar till Atlas Copcos tredje kvartal 2002 Stockholm den 24 oktober 2002-Idag rapporterade Atlas Copco-gruppen en fakturering på MSEK 11,833 (12,885) för det tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 1,241(1,287), motsvarande en marginal på 10.5% (9.9), före en nedskrivning på MSEK 6,950. Nedskrivningen, som hänförs till goodwill från förvärv inom affärsområdet Maskinuthyrning, påverkar inte kassaflödet men vände det rapporterade resultatet till en förlust. "Den svaga marknaden under senaste tiden har uppdagat att de antaganden om genomsnittlig tillväxt och hyresnivåer som gjordes vid tiden för förvärvet måste revideras," säger Gunnar Brock, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen, i en kommentar till nedskrivningen. "Detta betyder att förvärvskostnaden för Prime Service och RSC, vilka köptes vid en tidpunkt då marknadens värdering var betydligt högre än vad den är idag, inte längre helt motiveras." De strategiska motiven till varför Atlas Copco satsade inom maskinuthyrningsindustrin ligger fast. Trenden att hyra istället för att äga sin utrustning fortsätter och hyresverksamheten gör att Gruppen kommer närmare slutanvändarna. "Som förväntat förblev Gruppens ordervolym relativt stabil under det tredje kvartalet. Samtidigt rapporterade alla affärsområden mycket starka kassaflöden." Affärsområdet Kompressorteknik förbättrade sina marknadspositioner för industri-kompressorer ytterligare, med fortsatt höga resultatnivåer. Aktivitetsnivån för kommersiell byggnation i Nordamerika försvagades ytterligare under kvartalet. "Glädjande var att vi genom ytterligare effektivitetsförbättringar inom affärsområdet Maskinuthyrning och ett fortsatt starkt kassaflöde har visat att vi kan driva affären i tuffa tider. Det betyder också att vi står väl rustade när efterfrågan förbättras." Fordonsindustrin visade åter bättre efterfrågenivåer, till gagn för industriverktygs-verksamheten inom affärsområdet Industriteknik. I Nordamerika ökade försäljningen och marginalerna för det exklusiva varumärket Milwaukee. Europalanseringen av dessa elverktyg bidrog positivt till resultatet. Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik rapporterade en betydligt högre orderingång för gruvutrustning under kvartalet. Kortsiktigt förväntas den sammantagna efterfrågan för Atlas Copcos produkter och tjänster att stanna på nuvarande nivå. KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör (media) Tel: 08-743 8070 eller 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson, chef investerarrelationer (analytiker) Tel: 08-743 8291 eller 070-518 8291, mattias.olsson@atlascopco.com Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2001 uppgick företagets omsättning till 51 miljarder svenska kronor, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har cirka 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00760/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar